כלכלה תעשייתית הנדסת תעשיה וניהול
מחיר הקורס: ₪299   ₪ 448.5
לרכישת הקורס
כולל:
37 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - זהות חשבונאית פרק המבוא

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן כלכלה תעשייתית

  זמן: 1:01 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - יחסים פיננסיים מהט

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מלאי

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - רכוש קבוע

  זמן: 1:55 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - נקודת איזון ותרומה ליחידה

  זמן: 3:30 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תמחיר תרומה וספיגה

  זמן: 4:51 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי

  זמן: 2:24 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - פונקציות ייצור בטבלה
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הוצאות הייצור ועקומת ההיצע
  הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות כוללות, הוצאה שולית, הוצאה משתנה ממוצעת, הוצאה כוללת ממוצעת, עקומת ההיצע, טווח קצר וטווח ארוך.

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 3:58 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - התערבות ממשלה בשוק סגור
  סובסידיה ומס, מחיר מינימום ומקסימום, מכסות ייצור.

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - משק פתוח (ייצוא וייבוא)
  ייבוא וייצוא, פרמיה, מכס, הוצאות הובלה.

  זמן: 3:41 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מונופול
  שוק לא תחרותי, מונופול, קרטל, פידיון שולי.

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - פתרון בחינה אביב 2012

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - פתרון בחינה קיץ 2012

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - פתרון בחינה אביב 2013

  זמן: 1:06 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק