מערכות ספרתיות
מחיר הקורס: ₪249   ₪ 373.5
לרכישת הקורס
כולל:
71 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - ייצוג מספרים
  הפרק עוסק בייצוג מספרים עשרוניים ובינארים, 4 פעולות אריתמטיות עם מספרים בינאריים חיוביים, המספרים המשלימים וביצוע פעולות עם מספרים בינאריים מכוונים. נושאים נוספים בפרק לפי דרישה הם: קודים בינאריים שונים (קוד BCD, קוד GRAY, קודים משלימים, קודים ממושקלים, קודים ליניארים - המינג, אופן הכתיבה של קוד במשרד ובמקלט ויכולת גילוי ותיקון שגיאות) וייצוג מספרים בשיטת הנקודה הצפה (בפורמט IEEE754).

  זמן: 6:48 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 2 - אלגברה בוליאנית ופונקציות בוליאניות
  הפרק עוסק בתיאור האלגברה הבוליאנית, הגדרות משפטים והוכחות. לאחר מכן יוצג תיאור מקיף של לוגיקה בינארית, שערים לוגיים ופונקציות בוליאניות - כתיבתן, פישוטים בסיסים תוך שימוש בתכונות והמשפטים הבוליאניות, ומימושים לוגים שונים.

  זמן: 8:31 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 3 - צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות
  בפרק זה נעסוק בטכניקות לפישוט וצמצום פונקציות בוליאניות כגון שיטת המפה ושיטת QM. בנוסף נלמד כיצד לממש פונקציות שונות לפי תכונותיהן באמצעות שערי NOR, NAND ו-XOR.

  זמן: 8:18 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 4 - לוגיקה צירופית
  הפרק עוסק בתכנון וניתוח של מעגלים צירופיים. נלמדים הבלוקים: מחבר חלקי ומלק (Full Adder, Half Adder), מחסר חלקי ומלא (Full Subtractor, Half Subtractor), משווה גודל (Magnitude Comparator), מפענח (Decoder), מקודד (Encoder), בורר (MUX) ומפלג (DMUX).

  זמן: 8:27 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 5 - מערכים תכנותיים
  רכיבי ROM, PROM, EPROM, EEPROM, מערכי PLA ו-PAL. מימוש באמצעות יחידות PROM, שירשור של יחידות PROM זו לזו.

  זמן: 2:34 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 6 - תזמונים והפרעות במעגלים ספרתיים
  שיטות ייצוג של פונקציות מיתוג, תכן לוגי, הפשטה למודל ספרתי, מתחי כניסה ויציאה, זמן זיהום (Contamination Delay), זמן התקדמות (Propagation Delay), זמני עלייה וירידה (Rise Time, Fall Time), סיכונים: סיכון סטטי (Static Hazard), סיכון דינאמי (Dynamic Hazard), מצב פעולה יסודי (Fundamental Mode).

  זמן: 3:03 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 7 - מבוא ללוגיקה סדרתית ויחידות זכרון
  מודל כללי של מערכת סדרתית, הגדרות: מצב נוכחי (Present State), מצב הבא (Next State), משוואות המצב הבא, משוואות מוצא, משוואות עירור, סוגים של מעגלים סדרתיים - סינכרוני ואסינכרוני, רכיבי זיכרון (Flip-Flops, Latches). רכיבים: D-Latch, SR-Latch. רכיבים: SR-FF, D-FF, T-FF, JK-FF. הגדרת שאלות אנליזה וסינתזה, דיאגרמת זמנים, שיקולי תזמון: זמן זיהום, זמן התקדמות, זמן ה-Setup, זמן ה-Hold, משטרי פעולה סטטי ודינאמי.

  זמן: 4:31 שעות   מחיר: ₪79
 • פרק 8 - מעגלים סדרתיים סינכרוניים
  הפרק עוסק בנושאים הבאים עבור מכונות סינכרוניות: מימוש לוגי, משוואות עירור ומוצא, טבלת מצבים/מעברים, כתיבה וקריאה של דיאגרמת מצבים, מודל mealy ו-moore של מכונות מצבים, צמצום מצבים שקולים, משפטי צמצום ושימוש בטבלת גרירה, מעבר מתיאור מילולי של בעיה לכתיבה של דיאגרמה, טבלה, משוואות ומימוש לוגי.

  זמן: 7:40 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 9 - מעגלים סדרתיים אסינכרוניים
  הגדרה של מערכת אסינכרונית, מצבים יציבים ומצבים לא יציבים, מצב פעולה יסודי (Fundamental State), דיאגרמת מצבים, טבלאות מעברים (Transition Table), טבלאות זרימה פרימיטיביות (Primitive Flow Table), טבלת זרימה מצומצמת, צמצום באמצעות מצבים שקולים (Equivalent States) וגרף שקילות, צמצום ע"י מיזוג שורות (Merge Rows) וגרף מיזוג, צמצום ע"י מצבים תואמים (Compatible States) וגרף תאימות, מרוצים קריטיים ולא קריטיים, מחזורים יציבים ולא יציבים, אוסילציות (Buzzers), סיכונים בתפוקה.

  זמן: 8:28 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 10 - אוגרים ומונים
  אוגר מקבילי (Parallel Resister), אוגר הזזה (Shift Register), מונה אדווה (Ripple Counter), מונה סינכרוני (Synchronous Counter), מונה טבעת (Ring Counter), מונה ג'ונסון (Johnson Counter).

  זמן: 3:54 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 11 - שאלות מסכמות בכל נושאי הקורס
  הפרק עוסק בשאלות חזרה מסכמות ומגוונות ומטרתו היא לתרגל ולהעשיר את הידיעה והניסיון בנושאי הקורס.

  זמן: 8:25 שעות   מחיר: ₪149