לתשומת לבכם הנושאים הבאים חסרים:
הגדרת דטרמיננט באמצעות חבורה סימטרית, מרחבים שמורים, משפטי הפירוק, מטריצות והעתקות נילפוטנטיות, צורת ז'ורדן, לכסון אוניטרי, תבניות בי לינאריות, תבניות ריבועיות
כמו כן, יש מעט שאלות הוכחה.
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דטרמיננטות
  הגדרת דטרמיננטה, כללי דטרמיננטות, כלל קרמר, מטריצה צמודה קלאסית, חישוב המטריצה ההופכית בעזרת דטרמיננטות, שימושי הדטרמיננטה.

  זמן: 3:08 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 2 - ערכים עצמיים-וקטורים עצמיים-לכסון מטריצות - דימיון
  ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, מטריצה אופינית, פולינום אופייני, ריבוב אלגברי וריבוב גיאומטרי של ערך עצמי, מרחב עצמי, לכסון מטריצות, חזקה של מטריצה, פולינום מינימלי, משפט קיילי המילטון, דמיון מטריצות, מטריצות דומות.

  זמן: 4:58 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 3 - מטריצות והעתקות לינאריות
  מטריצה שמייצגת העתקה לפי בסיס, עקבה של העתקה, דטרמיננטה של העתקה, דרגה של העתקה, חזקה של העתקה, גרעין ותמונה של העתקה, מטריצה שמייצגת העתקה מבסיס לבסיס, ההעתקה ההפוכה, מכפלה/הרכבה של העתקות, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של העתקה, לכסון העתקות.

  זמן: 4:40 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 4 - מרחבי מכפלה פנימית
  מכפלה פנימית, מרחב מכפלה פנימית, נורמה של וקטור, נירמול של וקטור, מרחק בין וקטורים, אי שוויון קושי שוורץ, אי שוויון המשולש, זווית בין וקטורים, אורתוגונליות, משלים אורתוגונלי, בסיס אורתוגונלי, בסיס אורתונורמלי, ההיטל של וקטור, תהליך גרהם-שמידט.

  זמן: 4:37 שעות   מחיר: ₪59