רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהי מערכת משוואות לינאריות (ממל)
  • מהו פתרון לממל
  • מהו מספר הפתרונות של ממל
  • מהי ממל מדורגת
  • כיצד פותרים ממל מדורגת
  • כיצד מדרגים ממל
  • פתרון ממל בעזרת מטריצות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 4
  • מטריצה מדורגת, קנונית ודירוג מטריצות
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
  • שאלה 5 סעיף ה
  • שאלה 5 סעיף ו
  • שאלה 5 סעיף ז
  • שאלה 5 סעיף ח
  • שאלה 5 סעיף ט - מרוכב
  • שאלה 5 סעיף ט - ממשי
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף ד
  • שאלה 6 סעיף ה
  • שאלה 6 סעיף ו
  • שאלה 6 סעיף ז
  • שאלה 6 סעיף ח
  • שאלה 6 סעיף ט
  • שאלה 6 סעיף י
  • שאלה 6 סעיף יא
  • שאלה 6 סעיף יב
  • דירוג מטריצה עם פרמטר
  • חקירת ממל עם פרמטר - חלק א
  • חקירת ממל עם פרמטר - חלק ב
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף ד
  • שאלה 7 סעיף ה
  • שאלה 7 סעיף ו
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 8 סעיף ג
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיף ב
  • שאלה 9 סעיף ג
  • שאלה 10
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב - מרוכב
  • שאלה 11 סעיף ב - ממשי
  • שאלה 12 סעיפים א-ג
  • שאלה 12 סעיפים ד-ו
  • שאלה 12 סעיפים ז-ח
  • שאלה 13
  • שאלה 14 סעיף א
  • שאלה 14 סעיף ב
  • ---תרגילי תיאוריה מתקדמים---
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 4