חשבונאות
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
25 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  זמן: 4:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מלאי

  זמן: 3:13 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - הון עצמי

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - יחסים פיננסיים

  זמן: 42 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק