אלגברה לינארית ב
מחיר הקורס: ₪89   ₪ 133.5
לרכישת הקורס
כולל:
13 שעות

סטודנטים יקרים שימו לב,

הקורס לא מכיל את הנושאים הבאים ומכאן מחירו המוזל • אלגבראות
 • איברים מתחלפים, ליכסון סימולטני
 • מטריצות בלוקים
 • משלוש מטריצות
 •  משפט הפירוק הפרימרי
 •  מטריצת ז'ורדן
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - שדות - שדה המספרים המרוכבים ופתרון משוואות פולינומיאליות

  זמן: 3:26 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 2 - ערכים עצמיים-וקטורים עצמיים-לכסון מטריצות - דימיון
  ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, מטריצה אופינית, פולינום אופייני, ריבוב אלגברי וריבוב גיאומטרי של ערך עצמי, מרחב עצמי, לכסון מטריצות, חזקה של מטריצה, פולינום מינימלי, משפט קיילי המילטון, דמיון מטריצות, מטריצות דומות.

  זמן: 4:51 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 3 - מרחבי מכפלה פנימית
  מכפלה פנימית, מרחב מכפלה פנימית, נורמה של וקטור, נירמול של וקטור, מרחק בין וקטורים, אי שוויון קושי שוורץ, אי שוויון המשולש, זווית בין וקטורים, אורתוגונליות, משלים אורתוגונלי, בסיס אורתוגונלי, בסיס אורתונורמלי, ההיטל של וקטור, תהליך גרהם-שמידט, מטריצות אורתוגונליות, העתקות אורתוגונליות.

  זמן: 4:23 שעות   מחיר: ₪59