משוואות דיפרנציאליות רגילות
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
35 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - משוואות מסדר ראשון
  הפרדת משתנים, משוואה הומוגנית, משוואה הומוגנית -שיטת ההצבה, משוואה מדויקת, גורם אינטגרציה, משוואה לינארית מסדר ראשון, משוואת ברנולי, משוואת ריקטי, משפט הקיום והיחידות ומשוואה מסדר ראשון וממעלה גבוהה.

  זמן: 5:51 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 2 - משוואות ליניאריות מסדר שני
  משוואה חסרה - שיטת הורדת סדר המשוואה, משוואה לינארית, הומוגנית, עם מקדמים קבועים, עקרון הסופרפוזיציה, שיטת השוואת מקדמים, שיטת וריאציית הפרמטרים, משוואת אוילר, שיטת דאלמבר - שיטת הפתרון השני, נוסחת אבל, הוורונסקיאן ושימושיו, משפט הקיום והיחידות למשוואה לינארית מסדר שני, השיטה האופרטורית.

  זמן: 4:47 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 3 - משוואות ליניאריות מסדר n
  משוואה חסרה מסדר שלישי, משוואה לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים, שיטת השוואת מקדמים, שיטת וריאציית הפרמטרים, משוואת אוילר, הוורונסקיאן ושימושיו, השיטה האופרטורית.

  זמן: 3:34 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - מערכת משוואות לינאריות
  חזרה מאלגברה לינארית על ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. שיטת הלכסון , שיטת וריאציית הפרמטרים , שיטת ההצבה.

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - פתרון משוואות ליניאריות באמצעות טורים
  פתרון מדר בעזרת טורים - נקודה רגולרית, פתרון מד"ר בעזרת טורים - נקודה רגולרית-סינגולרית (נושא זה נקרא גם משפט פרוביניוס).

  זמן: 2:17 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 6 - התמרת לפלס
  התמרת לפלס, התמרת לפלס של פונקציה מחזורית, של פונקציה מפוצלת, של פונקצית מדרגה ושל פונקצית דלתא, התמרת לפלס ההפוכה, משפט הקונוולוציה, פתרון מדר בעזרת התמרת לפלס בשילוב כל הפונקציות לעיל.

  זמן: 3:05 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 7 - שימושים של משוואות דיפרנציאליות
  בעיות גיאומטריות, משפחת עקומות אורתוגונליות, בעיות גדילה ודעיכה, זמן מחצית החיים, בעיות תערובת, החוק השני של ניוטון, חוק הקירור של ניוטון, בעיות קצב שינוי.

  זמן: 2:03 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 8 - בעיות שטורם ליוביל
  בעיות שטורם ליוביל, פיתוח פונקציה לטור פונקציות עצמיות של בעית שטורם ליוביל

  זמן: 2:28 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 9 - פרקי חזרה - אינטגרלים
  אינטגרלים מיידים, אינטגרלים בשיטת "הנגזרת כבר בפנים", אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים, אינטגרלים בשיטת ההצבה, אינטגרלים של פונקציות רציונליות, אינטגרלים טריגונומטריים והצבות טריגונומטריות.

  זמן: 7:15 שעות   מחיר: ₪99