רשימת סרטונים

 • כללי
  • 1 - הפרדת משתנים
  • 2 - משוואה הומוגנית
  • 3 - משוואה הומוגנית
  • 4 - הפרדת משתנים
  • 5 - הפרדת משתנים
  • 6 - לינארית מסדר ראשון
  • 7 - הפרדת משתנים
  • 8 - הפרדת משתנים
  • 9 - משוואה הומוגנית
  • 10 - הפרדת מתשנים
  • 11a - הפרדת משתנים
  • 11b - הפרדת משתנים
  • 11c - הפרדת משתנים
  • 11d - הפרדת משתנים
  • 12 - הפרדת משתנים
  • 13 - הפרדת משתנים
  • 14 - ליניארית מסדר ראשון
  • 15 - ליניארית מסדר ראשון
  • 16 - בניית הנוסחה הכללית - לינארית מסדר ראשון
  • 17 - שימוש בנוסחה
  • 18 - שימוש בנוסחה
  • 19 - שימוש בנוסחה
  • 20 - שימוש בנוסחה
  • 21 - זמן מחצית החיים - שימוש בנוסחא
  • 22 - שימוש בנוסחה
  • 23 - בעיית תערובת - לינארית מסדר ראשון
  • 24 - החוק השני של ניוטון - לינארית מסדר ראשון
  • 25 - חוק הקירור של ניוטון - הפרדת משתנים
  • 26 - בעית קצב שינוי - הפרדת משתנים
  • 27 - בעית קצב שינוי - הפרדת משתנים
  • 28 - בעית קצב שינוי - הפרדת משתנים