חשבונאי בכיר מדופלם
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
27 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  זמן: 4:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מלאי

  זמן: 3:13 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התאמות בנקים

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הון עצמי

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תזרים מזומנים

  זמן: 1:24 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק