בחינת תמחיר וחשבונאות ניהולית ביניים ב
מחיר הקורס: ₪349   ₪ 523.5
לרכישת הקורס
כולל:
33 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש