רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - סוגי עלויות
  • תיאוריה 3 - למה זה חשוב
  • תיאוריה 4 - העמסת עלויות עקיפות
  • תיאוריה 5 - כמות שעות עבודה
  • תיאוריה 6 - עלות עבודה ישירה
  • תיאוריה 7 - כמות חומר גלם
  • תיאוריה 8 - עלות חומר גלם
  • תיאוריה 9 - מקדם העמסה
  • תיאוריה 10 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 11 - בפועל לעומת אובדנים
  • תיאוריה 12 - מלאי ועלות מכר
  • תיאוריה 13 - העמסת חסר או יתר
  • תיאוריה 14 - דוגמא
  • תיאוריה 15 - סוגיות
  • תיאוריה 16 - מטרות מערכת תמחיר
  • תיאוריה 17 - רק עלויות ייצור
  • תיאוריה 18 - עלות משתנה או קבועה
  • תיאוריה 19 - עלות ישירה או עקיפה
  • תיאוריה 20 - משוואה שימושית
  • תיאוריה 21 - צורות שונות של מלאי
  • תיאוריה 22 - תמחיר הזמנה
  • תיאוריה 23 - פרק התרגול
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8 - סעיף א
  • תרגיל 8 - סעיף ב
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16