בחינת ביניים א מבוא לחשבונאות
מחיר הקורס: ₪499   ₪ 748.5
לרכישת הקורס
כולל:
54 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  זמן: 4:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מלאי

  זמן: 3:13 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - התאמות בנקים

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מודל הערכה מחדש

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - החלפת נכסים

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - אגח נפרע תשלום אחד פרמיה וניכיון

  זמן: 6:60 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - אגח נפרע לשיעורין פרמיה וניכיון

  זמן: 6:44 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הכנסות

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הנפקת מניות ואופציות

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - הון עצמי

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - תזרים מזומנים

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק