קורס הכנה למבחן קבלה באיטליה פירנצה linguaviva
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
155 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הקדמה מתמטית לקורס
  פונקציות טריגונומטריות, חוקי חזקות, משוואת הישר ושיפוע, משוואת הפרבולה ותכונותיה.

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 2 - מבוא

  זמן: 3:17 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 3 - קינמטיקה - תנועה בקו ישר
  תנועה במהירות קבועה - העתק, דרך, נוסחה למהירות קבועה, עבודה עם גרפים. מהירות ממוצעת.
  תנועה בתאוצה קבועה - נוסחאות למיקום ולמהירות, גרפים.

  זמן: 8:52 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - וקטורים
  הצגה פולרית וקרטזית, פירוק לרכיבים, מציאת גודל וזווית, חיבור וחיסור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית, וקטור יחידה, מכפלה וקטורית, וקטור בשלושה מימדים.

  זמן: 8:06 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - נפילה חופשית וזריקה אנכית

  זמן: 3:42 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 6 - קינמטיקה - תנועה במישור

  זמן: 4:11 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 7 - תרגילים לחזרה עד לחלק זה

  זמן: 1:03 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 8 - דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות (חוקי ניוטון)
  שלושת חוקי ניוטון, סוגי כוחות נפוצים, חיכוך, מישור משופע.

  זמן: 18:58 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 9 - מומנט כוח
  מהו מומנט כוח ומשוואת מומנטים.

  זמן: 4:35 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 10 - כבידה

  זמן: 3:56 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 11 - עבודה ואנרגיה
  חישוב עבודה של כוחות. אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, משפט עבודה אנרגיה, חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אלסטית. תרגילים.

  זמן: 8:23 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 12 - תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל

  זמן: 1:58 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 13 - תנועה מעגלית
  מיקום, דרך, מהירות ותאוצה בתנועה מעגלית. מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית תנועה קצובה ולא קצובה ותאוצה משיקית. זמן מחזור ותדירות סיבוב.

  זמן: 3:16 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 14 - מתקף ותנע
  מתקף של כוח קבוע וממוצע. הגדרת התנע, חוק שימור התנע. התנגשות אלסטית אי אלסטית ופלסטית, מקדם התקומה. מקרים מיוחדים: התנגשות אלסטית חד מימדית ודו מימדית. התנגשות חזיתית בין מסות שוות.

  זמן: 5:24 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 15 - תנועה הרמונית
  הסבר על תנועה רמונית . מיקום מהירות ותאוצה בתנועה. אמפליטודה תדירות, תדירות זוויתית והפאזה בתנועה. קפיץ אנכי, תוספת של כוח קבוע, אנרגיה בתנועה הרמונית, מטוטלת מתמטית.

  זמן: 7:55 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 16 - נוזלים
  תיאור תנועת הנוזל

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 17 - התיאוריה הקינטית של הגזים
  חוקי הגז האידאיאלי מחישובים מיקרוסקופים, הקשר בין טמפרטורה לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולה, התפלגות מקסוול בולצמן למהירוית, מהלך חופשי ממוצע ,דיפוזיה

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 18 - טמפרטורה התפשטות תרמית וחוק הגז האידיאלי
  התיאוריה האטומית של החומר, טמפרטורה ומד טמפרטורה, התפשטות תרמית, חוק האפס של התרמודינמיקה, לחץ, חוקי הגז וגז אידיאלי

  זמן: 3:47 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 19 - חום והחוק הראשון של התרמודינמיקה

  זמן: 8:10 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - החוק השני של התרמודינמיקה

  זמן: 6:28 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - מבוא למבנה החומר

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪5
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - הכוח החשמלי- חוק קולון

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 23 - השדה החשמלי
  הסבר על מושג השדה החשמלי

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 24 - חוק גאוס ברמה איכותית בלבד

  זמן: 7 דקות   מחיר: ₪2
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - תנועה בשדה חשמלי אחיד

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
 • פרק 26 - מוליכים
  תכונות מוליכים, למה השדה בתוך מוליך שווה לאפס והמטען רק על השפה. שדה שיוצר מוליך במרחב

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪39
 • פרק 27 - חומרים דיאלקטריים
  שדה בתוך חומר דאלקטרי

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪39
 • פרק 28 - מתח, פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית
  כמה עבודה דרושה להזיז מטענים תחת השפעת הכוח החשמלי, מושג הפוטנציאל, מתח, פוטנציאל של מטען נקודתי, עבודה להזזת מטענים בין לוחות, פוטנציאל במוליכים, פוטנציאל של כדור מוליך, הארקה. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של מערכת או עבודה הדרושה לבניית מערכת.

  זמן: 6:04 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 29 - זרם מתח ותנגדות
  הגדרת הזרם, מהירות הסחיפה, הגדרת ההתנגדות, חישוב התנגדות של נגד, כא"מ ומתח הדקים

  זמן: 3:19 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 30 - אנרגיה והספק במעגל החשמלי
  עבודה וחום בנגד ובסוללה , הספק של סוללה והספק של נגד. הקשר בין עבודה להספק ויחידת הקלוריה

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 31 - חיבור נגדים וחוקי קירכהוף
  חיבור נגדים בטור ובמקביל. חוקי קירכהוף, משוואת מתחים ומשוואת זרמים, מציאת מתח בין נקודות במעגל.

  זמן: 6:37 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 32 - מכשירי מדידה
  הסבר על הגלוונומטר ושיטת גשר ווינסטון

  זמן: 32 דקות   מחיר: ₪9
 • פרק 33 - קבלים
  מהו קבל,איך מחשבים קיבול,חיבור קבלים בטור ובמקביל, מעגלים עם קבלים, טעינה ופריקה של קבל.

  זמן: 9:56 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 34 - השדה המגנטי
  מהו השדה המגנטי, שדה של אלקטרון באטום, קווי שדה מגנטי. חישוב שדה של תיל אינסופי , שדה של טבעת ושל סליל. השדה מגנטי של כדור הארץ

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 35 - חוק אמפר
  הסבר על חוק אמפר, חישוב שדה של תיל אינסופי, חישוב שדה של גליל מלא ומעטפת גלילית עבה.

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 36 - הכוח המגנטי (חוק לורנץ)
  הכוח המגנטי על מטען בודד, כלל יד ימין, תנועת מטען בשדה מגנטי, תנועה בורגית, הכוח על תיל נושא זרם, כוח בין שני תיילים נושאי זרם,הציקלוטרון, בורר מהירויות, ספקטוגרף מסות

  זמן: 3:11 שעות   מחיר: ₪25
 • פרק 37 - חוק פארדיי
  כאמ במוט, אנרגיה והספק במעגל עם כאמ, חוק פארדיי ולנץ, גנרטור ושנאיי אידיאלי.

  זמן: 2:03 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 38 - מעגלי זרם חילופין
  הסברעל מעגלי זרם ומתח חילופין , פאזורים ופתרון מעגלים באמצעות פאזורים. מעגלי RLC עם מקור

  זמן: 4:31 שעות   מחיר: ₪29