רשימת סרטונים

 • הגדרות ופעולות בסיסיות
  • הערה לגבי דף נוסחאות(הופיעה גם בפרק הקודם)
  • 1.1 וקטור מול סקלר
  • 1.2 חיבור וקטורים
  • 1.3 חיסור וקטורים
  • 1.4 פירוק וקטור לרכיבים
  • 1.5 פירוק וקטור לרכיבים - הערות
  • 1.6 חיבור וקטורים בצורה אלגברית
  • 1.7 מכפלה של וקטור בסקלר
  • 1.8 תרגיל - חיבור וחיסור בקרטזי
  • 1.9 תרגיל - חיבור בפולרי
  • 1.10 תרגיל - עוד חיבור בפולרי
  • 1.11 תרגיל - משושה של וקטורים
  • 1.12 סיכום הנושא הגדרות ופעולות בסיסיות
  • תרגיל - וקטור בין שתי נקודות
  • נספח - חיבור וקטורים - שיטת המקבילית
  • תרגיל - חיבור באמצעות מקבילית
  • נספח - חיסור וקטורים - שיטת המקבילית
  • תרגיל - חיסור באמצעות מקבילית
  • תרגיל - מציאת אורך של שקול
  • תרגיל - מציאת זווית בין שני וקטורים
 • מכפלה סקלרית
  • נוסחאות
  • תכונות של המכפלה הסקלרית
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • דוגמה 6
  • מציאת זווית באמצעות המכפלה הסקלרית
  • דוגמה 7
  • תרגיל - פירמידה משוכללת*
  • תרגיל - הוכיחו את הזהות
  • פתיחת סוגריים והעלאה בריבוע במכפלה סקלרית
  • הוכחה של משפט הקוסינוסים (משפט פיתגורס המורחב)
  • משמעות המכפלה הסקלרית
  • סיכום מכפלה סקלרית
  • תרגיל - היטלים של וקטורים בתוך תיבה
  • תרגיל - היטל של אלכסון על אלכסון בקובייה
 • וקטור יחידה
  • וקטור יחידה הסבר
  • דוגמה - וקטור יחידה
  • וקטורי היחידה x ו y
  • סיכום הנושא וקטור יחידה
  • תרגיל - הטלת וקטור יחידה על וקטור יחידה
  • תרגיל - וקטור בזמן
 • -----
 • וקטור בשלושה מימדים
  • הצגות הוקטור
  • מעבר מקרטזי לקוטבי-מציאת הגודל והזוויות
  • מעבר מקוטבי לקרטזי- פירוק לרכיבים
  • סיכום הנושא וקטור בשלושה מימדים
  • תרגיל - חישוב וקטור יחידה
  • תרגיל - חישוב גודל זווית בקרטזי
  • תרגיל - וקטור בזווית 30 עם ציר y
  • תרגיל - היטל של A על 150 מעלות מציר y
  • תרגיל - שהסכום מאונך להפרש
  • תרגיל - מציאת וקטור מאונך
 • מכפלה וקטורית בשלושה מימדים
  • 5.1 הקדמה
  • 5.2 מכפלה וקטורית באמצעות דטרמיננטה
  • 5.3 דוגמה - דטרמיננטה
  • 5.4 הערה לגבי דו מימד
  • 5.5 מכפלה וקטורית באמצעות גודל וכיוון וכלל יד ימין
  • 5.6 דוגמה - כלל יד ימין
  • 5.7 בחירת כיוון ציר z
  • 5.8 דוגמה - מערכות צירים
  • 5.9 כלל הבורג
  • 5.10 דוגמה - כלל הבורג
  • 5.11 סיכום הנושא מכפלה וקטורית בשלושה מימדים
  • תרגיל - מקבילון
 • נספח -תרגילים והגדרות שפחות רלוונטים
  • וקטורים קוליניארים - הסבר ותרגיל
  • תרגיל - מציאת וקטורים מאונכים
  • תרגיל - פריסה לבסיס
 • גרדיאנט ורוטור
  • גרדיאנט בקצרה
  • תרגיל - חישוב גרדיאנט
  • משמעות הגרדיאנט
  • חישוב השיפוע בכיוון השונה
  • מינימום מקסימום
  • רוטור
  • סיכום הנושא גרדיאנט ורוטור