רשימת סרטונים

 • הגדרות ופעולות בסיסיות
  • הערה לגבי דף נוסחאות(הופיעה גם בפרק הקודם)
  • 1.1 וקטור מול סקלר
  • 1.2 חיבור וקטורים
  • 1.3 חיסור וקטורים
  • 1.4 פירוק וקטור לרכיבים
  • 1.5 פירוק וקטור לרכיבים - הערות
  • 1.6 חיבור וקטורים בצורה אלגברית
  • 1.7 מכפלה של וקטור בסקלר
  • תרגיל- חיבור וחיסור בקרטזי
  • תרגיל - מקרטזי לפולרי
  • תרגיל - מפולרי לקרטזי עם יחידה
  • תרגיל - מקרטזי לפולרי ברביע שני
  • תרגיל - מפולרי לקרטזי
  • תרגיל - מקרטזי לפולרי רביע שלישי
  • תרגיל - חיבור בפולרי
  • תרגיל - חיבור וקטורים בפולרי
  • תרגיל - משושה של וקטורים
  • תרגיל-וקטור בין שתי נקודות
  • נספח- חיבור וקטורים- שיטת המקבילית
  • תרגיל בחיבור באמצעות מקבילית
  • נספח- חיסור וקטורים - שיטת המקבילית
  • תרגיל -חיסור באמצעות מקבילית
  • תרגיל-מציאת אורך של שקול
  • תרגיל-מציאת זווית בין שני וקטורים
 • מכפלה סקלרית
  • נוסחאות
  • תכונות של המכפלה הסקלרית
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • דוגמה 6
  • מציאת זווית באמצעות המכפלה הסקלרית
  • דוגמה 7
  • משמעות המכפלה הסקלרית
  • סיכום
  • תרגיל - מכפלה סקלרית בשתי השיטות
  • תרגיל - הוכחת משפט פיתגורס המורחב
 • וקטור יחידה
  • וקטור יחידה הסבר
  • דוגמה וקטור יחידה
  • וקטורי היחידה x ו y
  • תרגיל- הטלת וקטור יחידה על וקטור יחידה
  • תרגיל- חישוב וקטור יחידה
  • תרגיל- וקטור בזמן
 • מכפלה וקטורית בדו מימד
  • מכפלה וקטורית הסבר
  • דוגמה- מכפלה וקטורית
  • תכונות של מכפלה וקטורית
  • תרגיל- מכפלות סקלרית ווקטורית בפולרי
 • וקטור בשלושה מימדים
  • הצגות הוקטור
  • מעבר מקרטזי לקוטבי-מציאת הגודל והזוויות
  • מעבר מקוטבי לקרטזי- פירוק לרכיבים
  • תרגיל- שהסכום מאונך להפרש
  • תרגיל- מציאת וקטור מאונך
  • תרגיל- מציאת שקול וזווית עם הצירים
  • תרגיל- חישוב גודל זווית בקרטזי
 • מכפלה וקטורית בשלושה מימדים
  • מכפלה וקטורית באמצעות דטרמיננטה
  • מכפלה וקטורית באמצעות גודל וכיוןן(כלל יד ימין)
  • בחירת כיוון ציר ה z
  • תרגיל- מכפלה וקטורית
  • תרגיל- מקבילון
 • וקטורים קולינריים
  • וקטורים קוליניארים - הסבר ותרגיל
  • תרגיל- מציאת וקטורים מאונכים
 • גרדיאנט ורוטור
  • גרדיאנט בקצרה
  • תרגיל-חישוב גרדיאנט
  • משמעות הגרדיאנט
  • חישוב השיפוע הכיוון השונה
  • מינימום מקסימום
  • רוטור