מאקרו כלכלה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
20 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש