צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא ללוגיקה צירופית
  • הקדמה ללוגיקה צירופית - תכנון וניתוח של מעגלים צירופיים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • מחבר חלקי ומלא (Full Adder - Half Adder)
  • מחבר חלקי ומחבר מלא - Full Adder and Half Adder
  • התקדמות נשא במחבר 4 ביטים
  • מחסר חלקי ומחסר מלא - Full Subtractor and Half Subtractor
  • דוגמא - מימוש מחבר BCD
  • דוגמא - מימוש מכפל
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיפים ב-ד
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • משווה גודל (Magnitude Comparator)
  • משווה גודל
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • מפענח בינארי (Decoder)
  • המפענח הבינארי
  • מקרים שכיחים בשימוש עם מפענחים
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • מקודד (Encoder)
  • מעגל מקודד
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • מרבב (Multiplexer - MUX)
  • מעגל מרבב
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • מפלג (Demultiplexer - DMUX)
  • מעגל מפלג
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5