צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • ייצוג מספרים בבסיסים שונים
  • ייצוג מספרים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • פעולות אריתמטיות עם מספרים בינאריים חיוביים
  • פעולות אריתמטיות עם מספרים בינאריים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • המרות מספרים בין בסיסים
  • המרות בין בסיסים
  • שאלה 1 סעיפים א-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ח
  • שאלה 1 סעיפים ט-יב
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 סעיפים א-ג
  • שאלה 7 סעיפים ד-ה
  • שאלה 8
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיפים ב-ג
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • מספרים משלימים
  • הגדרת מספרים משלימים
  • מספרים משלימים בבסיס הבינארי
  • שיטות מהירות לחישוב מספרים משלימים בבסיס בינארי
  • מספרים משלימים לשברים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • חיסור מספרים עם שיטות המשלים
  • חיסור מספרים עשרוניים בשיטת המשלים ל-10
  • חיסור מספרים עשרוניים בשיטת המשלים ל-9
  • חיסור מספרים בינאריים בשיטות המשלים ל-2 ול-1
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • פעולות אריתמטיות עם מספרים בינארים מכוונים
  • מספרים בינארים מכוונים
  • ביצוע חיבור וחיסור עם מספרים מכוונים
  • הבחנה ומסקנות לגבי חיבור וחיסור של מספרים מכוונים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • קודים בינאריים
  • קודים בינאריים
  • שיטות קידוד נפוצות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • מבוא לתורת האינפורמציה
  • מבוא לקודים בינאריים
  • מרחק קוד ויכולות גילוי ותיקון של קוד
  • קוד במרחק 2 וקוד המינג במרחק 3
  • ניתוח קוד המינג בצד המקלט
  • הרחבה של קוד המינג למקרה כללי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • ייצוג מספרים בשיטת הנקודה הצפה
  • ייצוג מספרים בשיטת הנקודה הצפה
  • שאלה 1 סעיפים א-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ח
  • שאלה 1 סעיפים ט-י
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4