אלגברה ליניארית
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
17 שעות

תלמידים יקרים

הנושאים שיטת הסימפלק, דואליות ובעיות תעבורה חסרים.

עמכם הסליחה.


תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות - ישן
  מערכות שקולות, מטריצה המתאימה למערכת משוואות, פעולות שורה אלמנטריות, מטריצה מדורגת, מטריצה מדורגת קנונית, דירוג מטריצות, שיטת גאוס לפתרון מערכת משוואות, חקירת מערכת משוואות עם פרמטרים, פתרון מערכת משוואות מעל C ומעל Zn, שימושים של מערכות משוואות.

  זמן: 3:50 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 2 - מטריצות - ישן
  מטריצות, שוויון בין מטריצות, פעולות בין מטריצות, המטריצה המשוחלפת מוחלפת, מטריצה היחידה, כתיב מטריציאלי של מערכת משוואות, מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית, המטריצה ההפוכה, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההפוכה, פולינום של מטריצה, מטריצה אלמנטרית, פירוק LU

  זמן: 3:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - דטרמיננטות - ישן
  חישוב דטרמיננטות בשיטות שונות כולל למטריצות כלליות, כללי הדטרמיננטות, כלל קרמר לפתרון מערכת משוואות, המטריצה הצמודה הקלאסית (adjA), שימושים של דטרמיננטות.

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 4 - מרחבים וקטורים - ישן
  מרחב וקטורי, תת מרחב וקטורי, צירופים לינאריים, מרחב נפרש, תלות לינארית , פתרון מערכת משוואות הומוגנית, בסיס וממד, חיתוך ואיחוד של בסיסים, משפט המימד, מרחב שורה ומרחב עמודה של מטריצה, דרגה של מטריצה, וקטור קואורדינטות, מטריצת המעבר מבסיס לבסיס.

  זמן: 4:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - תכנון לינארי

  זמן: 3:31 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק