מתמטיקה לכלכלנים ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
35 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - פונקציות בשני משתנים לכלכלנים - עקומות שוות ערך ונגזרות חלקיות

  זמן: 3:60 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 2 - פונקציות הומוגניות-משפט אוילר
  פונרציה הומוגנית, מעבר מנקודה לנקודה בפונקציה הומוגנית ובנגזרת של פונקציה הומוגנית, משפט אוילר

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 3 - כלל השרשרת בפונקציות של מספר משתנים

  זמן: 2:46 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - נגזרת מכוונת וגרדיאנט
  גרדינט, נגזרת מכוונת, משמעות גיאומטרית של נגזרת מכוונת וגרדינט, משפטים הקשורים לנגזרת מכוונת וגרדינט, נגזרת מכוונת לפי ההגדרה, ישר פרמטרי משיק למשטח.

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 5 - פונקציות סתומות - שימושים גיאומטריים
  גזירה סתומה מסדר ראשון ושני, מערכת של פונקציות סתומות, מישור משיק וישר ניצב למשטח אלגברי, מישור משיק וישר ניצב למשטח פרמטרי .

  זמן: 2:16 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 6 - נוסחת טיילור לפונקציה של שני משתנים - הדיפרנציאל השלם
  נוסחת טיילור לפונקציה של שני משתנים, הדיפרנציאל השלם (נוסחת הקירוב הלינארי).

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 7 - קיצון ואוכף לפונקציה של שני משתנים

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 8 - קיצון של פונקציה רבת משתנים (רמה מתקדמת) - הריבועים הפחותים

  זמן: 1:43 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 9 - קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ (כופלי לגרנג)

  זמן: 2:32 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 10 - קיצון של פונקציה של שלושה משתנים תחת אילוצים

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 11 - קיצון מוחלט של פונקציה בשני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה
  מציאת מקסימום ומינימום מוחלטים/גלובליים לפונקציה של שני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה כגון משולש, טרפז, עיגול וכו

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 12 - פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות - ישן
  מערכות שקולות, מטריצה המתאימה למערכת משוואות, פעולות שורה אלמנטריות, מטריצה מדורגת, מטריצה מדורגת קנונית, דירוג מטריצות, שיטת גאוס לפתרון מערכת משוואות, חקירת מערכת משוואות עם פרמטרים, פתרון מערכת משוואות מעל C ומעל Zn, שימושים של מערכות משוואות.

  זמן: 3:56 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 13 - מטריצות - ישן
  מטריצות, שוויון בין מטריצות, פעולות בין מטריצות, המטריצה המשוחלפת מוחלפת, מטריצה היחידה, כתיב מטריציאלי של מערכת משוואות, מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית, המטריצה ההפוכה, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההפוכה, פולינום של מטריצה, מטריצה אלמנטרית, פירוק LU

  זמן: 3:57 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - דטרמיננטות - ישן
  חישוב דטרמיננטות בשיטות שונות כולל למטריצות כלליות, כללי הדטרמיננטות, כלל קרמר לפתרון מערכת משוואות, המטריצה הצמודה הקלאסית (adjA), שימושים של דטרמיננטות.

  זמן: 2:56 שעות   מחיר: ₪49