רשימת סרטונים

 • כללי
  • פונקציות של שני משתנים
  • קווי גובה של פונקציה של שני משתנים
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 1 סעיף 4
  • שאלה 1 סעיף 5
  • שאלה 1 סעיף 6
  • שאלה 1 סעיף 7
  • שאלה 1 סעיף 8
  • שאלה 1 סעיף 9
  • שאלה 1 סעיף 10
  • שאלה 1 סעיף 11
  • שאלה 1 סעיף 12
  • שאלה 1 סעיף 13
  • שאלה 1 סעיף 14
  • שאלה 1 סעיף 15
  • שאלה 1 סעיף 16
  • גבול של פו'- הסבר כללי וטכניקה 1
  • גבול של פו' - טכניקה 2
  • גבול של פו' - טכניקה 3
  • גבול של פו' - טכניקה 4
  • גבול של פו' - טכניקה 5
  • גבול של פו' - בחירת הטכניקה
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 2 סעיף 4
  • שאלה 2 סעיף 5
  • שאלה 2 סעיף 6
  • שאלה 2 סעיף 7
  • שאלה 2 סעיף 8
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2
  • שאלה 3 סעיף 3
  • שאלה 3 סעיף 4
  • שאלה 3 סעיף 5
  • שאלה 3 סעיף 6
  • שאלה 3 סעיף 7
  • שאלה 3 סעיף 8
  • שאלה 4 סעיף 1 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 1 לפי סנדוויץ
  • שאלה 4 סעיף 2
  • שאלה 4 סעיף 3 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 3 לפי סנדויץ
  • שאלה 4 סעיף 4 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 4 לפי סנדויץ
  • שאלה 4 סעיף 5 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 5 לפי סנדויץ
  • שאלה 4 סעיף 6
  • שאלה 4 סעיף 7
  • שאלה 4 סעיף 8 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 8 לפי סנדויץ
  • רציפות של פונקציה
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 3
  • שאלה 5 סעיף 4
  • שאלה 5 סעיף 5
  • שאלה 6 - שימוש בגבולות ידועים