מבוא לחשבונאות פיננסית
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
28 שעות
להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה - לחץ ראה/י עוד

לתשומת לבכם,

שימו לב כי לפניכם קורס אינטרנסיבי ועמוס במיוחד. 

לא תמצאו באתר "זהות חשבונאית", שזהו שלב ביניים אותו אתם לומדים אך לא מקבל כמעט משקל בבחינה הסופית אלא משמש יותר לצורך הבנת החומר.

כמו כן, סדר הלימוד באתר מעט שונה מסדר הלימוד בכיתה - לטובתכם, סמכו עלינו.

בהצלחה!

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  זמן: 4:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - התאמות בנקים

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  זמן: 2:43 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מלאי

  זמן: 3:13 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - החלפת נכסים

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל הערכה מחדש

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - ירידת ערך

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק