מבוא לאקונומטריקה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
14 שעות
לתשומת לבכם, אין מענה לנושא "משתנה תלוי מוגבל".
הקורס באתר נלמד עם תוכנת SAS ולא עם GRTL. קריאת הפלטים והפקת הנתונים מהם דומה בשתי התוכנות.
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לקורס

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אומדי הריבועים הפחותים

  זמן: 1:54 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מודלים לא ליניאריים

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪9
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מבחני המובהקות וקריאת פלטים - תוכנת SAS

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שינוי יחידות מדידה

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רגרסיה מרובה

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מבחן LM

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - בעיות ספציפיקציה

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תיאוריה מולטיקוליניאריות

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סיכום ותרגול של בעיות ספציפיקציה ומולטיקוליניאריות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - משתנה דמי

  זמן: 1:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תיאוריה הפרת ההנחות קלאסיות

  זמן: 1 דקות   מחיר: ₪9
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הטרוסקדסטיות

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מתאם סדרתי

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - סיכום מתאם סדרתי והטרוקדסטיות

  זמן: 3 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מודלים דינאמיים

  זמן: 48 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - משוואות סימולטניות

  זמן: 1:57 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - סיכום תכונות ארפ

  זמן: 4 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - הדרכה בקריאת פלטים רלוונטיים בתוכנת GRTL

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק