רשימת סרטונים

  • כללי
    • תיאוריה 1 - חזרה על מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה
    • תיאוריה 2 - חוקי הסיגמא, התוחלת, השונות והשונות המשותפת
    • תירגול חוקים ונוסחאות בסטטיסטיקה
    • תיאוריה 3 - מה זו אקונומטריקה