חדוא 1 א
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
118 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי לקורס
  קשרים וכמתים לוגיים, קבוצה, איבר של קבוצה, שייכות לקבוצה, שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, הקבוצה הריקה, תת קבוצה, מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים, ציר המספרים, קטעים על ציר המספרים, איחוד וחיתוך קבוצות, הפרש קבוצות, המשלים של קבוצה, קבוצות חסומות וקבוצות לא חסומות, חסם תחתון (אינפימום) של קבוצה, חסם עליון (סופרימום) של קבוצה , מינימום ומקסימום של קבוצה, סביבה של נקודה, נקודה פנימית, נקודה חיצונית, נקודת שפה, סימן הסכימה, סכומים מפורסמים, אינדוקציה, אי שוויונים מכל הסוגים, עצרת, המקדם הבינומי, הבינום של ניוטון, משולש פסקל.

  זמן: 10:12 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 2 - סדרות
  מהי סדרה, גבול של סדרה, סדרה עולה וסדרה יורדת, סדרה חסומה, חסם עליון, חסם תחתון, סופרימום, אינפימום, אריתמטיקה של גבולות, הגבול של אוילר, כלל הסנדוויץ', כלל המנה, כלל השורש, סדרה רקורסיבית, גבול לפי היינה, תתי סדרות, משפט בולצאנו וירשטראס, משפט שטולץ, מבחן קושי להתכנסות סדרות.

  זמן: 10:48 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 3 - טורים עם איברים קבועים
  סימן הסכימה, טור, טור מתכנס וטור מתבדר, טור גיאומטרי, טור הרמוני, תכונות אלגבריות של טורים, מבחן ההתבדרות, מבחן האינטגרל, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, מבחן המנה, מבחן השורש, מבחן לייבניץ, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי.

  זמן: 6:03 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - הפונקציה הממשית - תכונות בסיסיות ופונקציות נפוצות
  מהי פונקציה, תחום הגדרה של פונקציה, תיאור גרפי של פונקציה, עליה וירידה של פונקציה, חיוביות ושליליות של פונקציה, פונקציה לינארית, פונקציה ריבועית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציה חזקה, פונקצית הערך המוחלט, פונקצית הערך השלם, הזזות שיקופים ומתיחות של פונקציה, הפונקציות הטריגונומטריות, הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות, הפונקציות ההיפרבוליות, הפונקציות ההיפרבוליות ההפוכות, הצגה פרמטרית של פונקציה, הצגה פולרית של עקום.

  זמן: 5:10 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - הפונקציה הממשית - תכונות מתקדמות
  תחום הגדרה של פונקציה, הרכבת פונקציות, פונקציה חד חד ערכית, הפונקציה ההפוכה, תמונה של פונקציה, פונקציה על, פונקציה זוגית ואי זוגית, פונקציה מחזורית, פונקציה מפוצלת/תפר/מוטלאת.

  זמן: 5:46 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 6 - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  זמן: 8:12 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 7 - רציפות של פונקציה - משפט ערך הביניים
  פונקציה רציפה, סוגי אי-רציפות, משפט ערך הביניים של קושי

  זמן: 3:31 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 8 - הגדרת הנגזרת - גזירות של פונקציה - נגזרות חד-צדדיות
  הגדרת הנגזרת, פונקציה גזירה, גזירות של פונקציה, משמעות הנגזרת, משיק אנכי, חוד, נגזרות חד צדדיות, נגזרת מימין, נגזרת משמל.

  זמן: 3:51 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 9 - חישוב נגזרת של פונקציה
  נגזרת הפונקציות היסודיות, נגזרת סכום הפרש מכפלה ומנה, נגזרת פונקציה מורכבת (כלל השרשרת), נגזרת פונקציה עם פרמטר, הנגזרת השנייה, נגזרת פונקציה בחזקת פונקציה, נגזרת פונקציה סתומה, גזירה לוגריתמית.

  זמן: 5:40 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 10 - חישוב נגזרת של פונקציות מיוחדות
  נגזרת הפונקציה ההפוכה, נגזרת מסדר גבוה, נוסחת לייבניץ, גזירה פרמטרית

  זמן: 58 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 11 - בעיות משיקים ונוסחת הקירוב הלינארי

  זמן: 1:32 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 12 - כלל לופיטל
  שימוש בכלל לופיטל לחישוב גבול מהורה אפס חלקי אפס, אינסוף חלקי אינסוף, אפס כפול אינסוף, אחד בחזקת אינסוף, אפס בחזקת אפס, אינסוףבחזקת אפס, אינסוף פחות אינסוף, חישוב גבול במקרה שלופיטל נכשל

  זמן: 2:55 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 13 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  זמן: 7:36 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 14 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 15 - מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 16 - בעיות מקסימום ומינימום (בעיות קיצון)
  בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב. הערה: בעיות קיצון הוא נושא שמופיע בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה והוא מופיע בדיוק באותו האופן גם בבחינות באקדמיה אם כי בסבירות לא גבוהה. רמת השאלות כאן מתאימה לרמת השאלות באקדמיה ולעיתים אף עולה עליה.

  זמן: 10:27 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 17 - פתרון משוואות (קושי-רול-ניוטון רפסון)

  זמן: 2:17 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 18 - בעיות קצב שינוי

  זמן: 1:31 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 19 - משפט לגראנז

  זמן: 1:42 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 20 - טורי טיילור - מקלורן

  זמן: 4:42 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 21 - נושאים מתקדמים - רציפות במידה שווה

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 22 - לוגיקה

  זמן: 9:34 שעות   מחיר: ₪89
 • פרק 23 - נושאים מתקדמים - פונקציות טריגונומטריות הפוכות

  זמן: 1:37 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 24 - נושאים מתקדמים - פונקציות היפרבוליות

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 25 - הוכחות של משפטים נבחרים בקורס

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 26 - תרגילי תיאוריה מתקדמים (הפרק באנגלית)

  זמן: 8:10 שעות   מחיר: ₪79