רשימת סרטונים

 • הסבר כללי
  • גבול של פונקציה
 • הצבה
  • טכניקת ההצבה לחישוב גבול
  • שאלה 1
 • צמצום
  • טכניקת צמצום לחישוב גבול
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 2 סעיף 4
  • שאלה 2 סעיף 5
  • שאלה 2 סעיף 6
  • שאלה 2 סעיף 7
  • שאלה 2 סעיף 8
  • שאלה 2 סעיף 9
 • הכפלה בצמוד
  • טכניקת כפל בצמוד לחישוב גבול
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2
  • שאלה 3 סעיף 3
  • שאלה 3 סעיף 4
  • שאלה 3 סעיף 5
  • שאלה 3 סעיף 6
  • שאלה 3 סעיף 7
  • שאלה 3 סעיף 8
 • גבולות טריגונומטריים
  • גבולות טריגונומטריים
  • שאלה 4 סעיף 1
  • שאלה 4 סעיף 2
  • שאלה 4 סעיף 3
  • שאלה 4 סעיף 4
  • שאלה 4 סעיף 5
  • שאלה 4 סעיף 6
  • שאלה 4 סעיף 7
  • שאלה 4 סעיף 8
  • שאלה 4 סעיף 9
 • פונקציה שואפת לאינסוף
  • (f(x שואפת לאינסוף
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 3
  • שאלה 5 סעיף 4
  • שאלה 5 סעיף 5
  • שאלה 5 סעיף 6
  • שאלה 5 סעיף 7
  • שאלה 5 סעיף 8
  • שאלה 5 סעיף 9
  • שאלה 5 סעיף 10
  • שאלה 5 סעיף 11
  • שאלה 5 סעיף 12
 • איקס שואף לאינסוף
  • x שואף לאינסוף
  • שאלה 6 סעיף 1
  • שאלה 6 סעיף 2
  • שאלה 6 סעיף 3
  • שאלה 6 סעיף 4
  • שאלה 6 סעיף 5
  • שאלה 6 סעיף 6
  • שאלה 6 סעיף 7
  • שאלה 6 סעיף 8
  • שאלה 6 סעיף 9
  • שאלה 6 סעיף 10
  • שאלה 6 סעיף 11
  • שאלה 6 סעיף 12
  • שאלה 6 סעיף 13
  • שאלה 6 סעיף 14
  • שאלה 6 סעיף 15
  • שאלה 6 סעיף 16
  • שאלה 6 סעיף 17
  • שאלה 6 סעיף 18
  • שאלה 6 סעיף 19
  • שאלה 6 סעיף 20
  • שאלה 6 סעיף 21
  • שאלה 6 סעיף 22
  • שאלה 6 סעיף 23
  • שאלה 6 סעיף 24
  • שאלה 6 סעיף 25
  • שאלה 6 סעיף 26
 • הגבול של אוילר
  • הגבול של אוילר
  • שאלה 7 סעיף 1
  • שאלה 7 סעיף 2
  • שאלה 7 סעיף 3
  • שאלה 7 סעיף 4
  • שאלה 7 סעיף 5
  • שאלה 7 סעיף 6
  • שאלה 7 סעיף 7
  • שאלה 7 סעיף 8
  • שאלה 7 סעיף 9
 • כלל הסנדויץ
  • כלל הסנדוויץ
  • שאלה 8 סעיף 1
  • שאלה 8 סעיף 2
  • שאלה 8 סעיף 3
  • שאלה 8 סעיף 4
  • שאלה 8 סעיף 5
  • שאלה 8 סעיף 6
  • שאלה 8 סעיף 7
  • שאלה 8 סעיף 8
  • שאלה 8 סעיף 9
  • שאלה 8 סעיף 10
 • פונקציה מפוצלת
  • גבול של פונקציה מפוצלת
  • שאלה 9 סעיף 1
  • שאלה 9 סעיף 2
  • שאלה 9 סעיף 3
  • שאלה 9 סעיף 4
  • שאלה 9 סעיף 5
 • גבול לפי הגדרה
  • גבול לפי הגדרה
  • שאלה 10 סעיף 1
  • שאלה 10 סעיף 2
  • שאלה 10 סעיף 3
  • שאלה 10 סעיף 4
  • שאלה 10 סעיף 5
  • שאלה 10 סעיף 6
  • שאלה 10 סעיף 7
  • שאלה 10 סעיף 8 הכי חשובה
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 11 סעיף ג
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18