מתמטיקה א
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
47 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חישוב נגזרת של פונקציה
  כללי הגזירה, תרגול בכללי הגזירה, גזירה סתומה, כלל השרשרת, גזירה לוגריתמית, נגזרת הפונקציה ההפוכה, תרגול נוסף בכללי הגזירה.

  זמן: 5:04 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 2 - בעיות משיקים ונוסחת הקירוב הלינארי

  זמן: 1:27 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 3 - הפונקציה הממשית ומבוא לתורת הקבוצות
  פונקציה - הגדרה ותכונות בסיסיות, הפונקציה הלינארית, הפונקציה הריבועית, הפונקציה המעריכית, הפונקציה הלוגריתמית, פונקציית החזקה עבור מעריכים שונים, פונקציית הערך המוחלט, פונקציית הערך השלם, הזזות שיקופים מתיחות וכיווצים של פונקציה, תחום הגדרה של פונקציה, הרכבת פונקציות, הפונקציה ההפוכה, פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית, פונקציה מפוצלת, קשרים וכמתים לוגיים, קבוצה, איבר של קבוצה, שייכות לקבוצה,
  שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, הקבוצה הריקה, תת קבוצה.

  זמן: 11:06 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 4 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  זמן: 7:30 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 6 - פונקציות בשני משתנים-עקומות שוות ערך ונגזרות חלקיות

  זמן: 3:60 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 7 - בעיות מקסימום ומינימום (בעיות קיצון)
  בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב. הערה: בעיות קיצון הוא נושא שמופיע בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה והוא מופיע בדיוק באותו האופן גם בבחינות באקדמיה אם כי בסבירות לא גבוהה. רמת השאלות כאן מתאימה לרמת השאלות באקדמיה ולעיתים אף עולה עליה.

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 8 - קיצון ואוכף לפונקציה של שני משתנים

  זמן: 1:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 9 - פתרון וחקירת מערכת משוואות ליניאריות
  מערכת משוואות לינאריות, מספר הפתרונות של מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות לינאריות מדורגת, תהליך הדירוג/החילוץ של גאוס לפתרון מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות ליניאריות הומוגנית, הקשר שבין מערכת משוואות לינאריות למערכת ההומוגנית המתאימה לה, שימושים של מערכות משוואות לינאריות.

  זמן: 4:09 שעות   מחיר: ₪79
 • פרק 10 - תכנון ליניארי

  זמן: 5:43 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אינטגרלים לא אמיתיים
  אינטגרלה לא אמיתי (מוכלל), שימושים של אינטגרלים לא אמיתיים, מבחני התכנסות לאינטגרלים, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, התכנסות בהחלט, מבחן דיריכלה, התכנסות בתנאי

  זמן: 3:28 שעות   מחיר: ₪59