חישוב כמותי
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
82 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה
  סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום

  זמן: 15:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 2 - משוואות אלגבריות
  משוואה ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואה ריבועית (משוואה ממעלה שנייה), משוואות ממעלה שלישית ומעלות גבוהות, משוואות דו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, משוואות עם שורשים, משוואות עם ערך מוחלט, מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים ממעלה שנייה.

  זמן: 11:08 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 3 - אי שיוויונים אלגבריים
  אי שיוויוינים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שיוויוינים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויוינים עם מנה, אי שיויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה, אי שיוויוינים עם ערך מוחלט

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 4 - חוקי החזקות והשורשים
  חוקי חזקות, חוקי שורשים, כתיבת מדעית של מספרים

  זמן: 4:01 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 5 - משוואות ואי-שוויונים מעריכיים
  מהי משוואה מעריכית, כיצד לפתור משוואה מעריכית, מערכת משוואות מעריכיות, אי שוויונים מעריכיים

  זמן: 5:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 6 - חוקי הלוגריתמים, משוואות ואי-שווינים לוגריתמיים
  מהי משוואה לוגריתמית, כיצד לפתור משוואה לוגריתמית, משוואת לוגריתמיות הנפתרות ע"י הגדרת הלוגריתם, חוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י שימוש בחוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י הוצאת לוג משני אגפי המשוואה, מערכת משוואות לוגריתמיות, מערכת משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, אי שוויונים לוגריתמים.

  זמן: 8:41 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 7 - חשבון דיפרנציאלי - הפונקציה הממשית
  פונקציה - הגדרה ותכונות בסיסיות, הפונקציה הלינארית, הפונקציה הריבועית, הפונקציה המעריכית, הפונקציה הלוגריתמית, פונקציית החזקה עבור מעריכים שונים, פונקציית הערך המוחלט, פונקציית הערך השלם, הזזות שיקופים מתיחות וכיווצים של פונקציה, תחום הגדרה של פונקציה, הרכבת פונקציות, הפונקציה ההפוכה, פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית, פונקציה מפוצלת, קשרים וכמתים לוגיים, קבוצה, איבר של קבוצה, שייכות לקבוצה,
  שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, הקבוצה הריקה, תת קבוצה.

  זמן: 4:00 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 8 - חשבון דיפרנציאלי - נגזרות ומשיקים
  נגזרות יסודיות, מציאת שיפוע משיק לגרף פונקציה, מציאת משוואת משיק לגרף פונקציה, שאלות שונות עם משיקים.

  זמן: 3:44 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 9 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקציות
  נקודות קיצון, חקירת פונקצית פולינום, תחום הגדרה של פונקצית מנה, תחום הגדרה של פונקצית שורש, אסימפטוטות של פונקציות מנה ושורש (אסימפטוטה אנכית ואופקית), חקירת פונקצית מנה ושורש, חקירת פונקציה עם פרמטר, פונקציה זוגית ואי-זוגית.

  זמן: 7:53 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 10 - חשבון דיפרנציאלי - הקשר שבין גרף הפונקציה וגרף הנגזרת
  קשר שבין גרף הפונקציה וגרף הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה.

  זמן: 1:54 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 11 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות לוגריתמיות
  מהי פונקציה לוגריתמית, גזירה של פונקציה לוגריתמית, שימושי הנגזרת עם פונקציות לוגריתמיות, תחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית, חקירת פונקציה לוגריתמית.

  זמן: 4:08 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 12 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות
  מהי פונקציה מעריכית, שיפוע של פונקציה מעריכית, גזירה של פונקציה מעריכית, שימושי הנגזרת של פונקציות מעריכיות, חקירת פונקציה מעריכית

  זמן: 4:21 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 13 - אלגברה ליניארית - פתרון מערכת משוואות
  מערכת משוואות לינאריות, מספר הפתרונות של מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות לינאריות מדורגת, תהליך הדירוג/החילוץ של גאוס לפתרון מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות ליניאריות הומוגנית, הקשר שבין מערכת משוואות לינאריות למערכת ההומוגנית המתאימה לה, שימושים של מערכות משוואות לינאריות.

  זמן: 2:35 שעות   מחיר: ₪79
 • פרק 14 - אלגברה ליניארית - מטריצות
  הגדרת מטריצה, מטריצה ריבועית, מטריצת האפס, מטריצה היחידה, מטריצה משולשת עליונה, מטריצה משולשת תחתונה, מטריצה אלכסונית, מטריצה סימטרית, מטריצה אנטי-סימטרית, כפל מטריצה בסקלר, חיבור וחיסור מטריצות, כפל מטריצות, העקבה של מטריצה, המטריצה המשוחלפת, המטריצה ההופכית, דרגה של מטריצה, הצגת מערכת משוואות בעזרת כפל מטריצות, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההופכית, מטריצה אלמנטרית, פירוק LU.

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 15 - אלגברה ליניארית - דטרמיננטות וכלל קרמר
  הגדרת דטרמיננטה, כללי דטרמיננטות, כלל קרמר, מטריצה צמודה קלאסית, חישוב המטריצה ההופכית בעזרת דטרמיננטות, שימושי הדטרמיננטה.

  זמן: 1:55 שעות   מחיר: ₪49