חדוא 1 מ
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
155 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי לקורס
  קשרים וכמתים לוגיים, קבוצה, איבר של קבוצה, שייכות לקבוצה, שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, הקבוצה הריקה, תת קבוצה, מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים, ציר המספרים, קטעים על ציר המספרים, איחוד וחיתוך קבוצות, הפרש קבוצות, המשלים של קבוצה, סביבה של נקודה, נקודה פנימית, נקודה חיצונית, נקודת שפה, המשפט היסודי של האריתמטיקה, קבוצות חסומות וקבוצות לא חסומות, חסם תחתון (אינפימום) של קבוצה, חסם עליון (סופרמום) של קבוצה , מינימום ומקסימום של קבוצה, אקסיומת השלמות (אקסיומת החסם העליון), משפט ארכימדס, תכונת ארכימדס, קיום ויחידות הערך השלם, צפיפות (של הממשיים, הרציונליים והאי-רציונליים), סימן הסכימה, סכומים מפורסמים, אינדוקציה, אי שוויונים מפורסמים, פתרון אי-שוויונים, עצרת, המקדם הבינומי, הבינום של ניוטון, משולש פסקל, שדה, שדה שלם.

  זמן: 14:03 שעות   מחיר: ₪89
 • פרק 2 - הפונקציה הממשית - תכונות בסיסיות ופונקציות נפוצות
  מהי פונקציה, תחום הגדרה של פונקציה, תיאור גרפי של פונקציה, עליה וירידה של פונקציה, פונקציה מונוטונית, חיוביות ושליליות של פונקציה, פונקציה חסומה, פונקציה לינארית, פונקציה ריבועית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציה חזקה, פונקציית הערך המוחלט, פונקציית הערך השלם, הזזות שיקופים ומתיחות של פונקציה, הפונקציות הטריגונומטריות, הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות, הפונקציות ההיפרבוליות, הפונקציות ההיפרבוליות ההפוכות, הצגה פרמטרית של פונקציה, הצגה פולרית של עקום.

  זמן: 5:08 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 3 - הפונקציה הממשית - תכונות מתקדמות
  תחום הגדרה של פונקציה, הרכבת פונקציות, פונקציה חד- חד ערכית, הפונקציה ההפוכה, תמונה של פונקציה, טווח של פונקציה, פונקציה על, פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית, פונקציה מחזורית, פונקציה מפוצלת/תפר/מוטלאת, פונקציה אלמנטרית.

  זמן: 7:28 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 4 - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  זמן: 7:18 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - רציפות של פונקציה - משפט ערך הביניים
  פונקציה רציפה, אי-רציפות מסוג ראשון, אי-רציפות מסוג שני, אי-רציפות סליקה, משפט ערך הביניים של קושי (הכללי), משפט ערך הביניים בגרסה השימושית, נקודת שבת, הגדרת רציפות על ידי גבול, הגדרת רציפות בעזרת אפסילון-דלתא, הגדרת רציפות בעזרת סדרות, שמונה משפטים הקשורים לרציפות (משפטי ויירשטראס ועוד), תנאי ליפשיץ, פונקציית דיריכלה, שיטת החצייה למציאת פתרון מקורב של משוואה.

  זמן: 5:58 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 6 - הגדרת הנגזרת - גזירות של פונקציה - נגזרות חד-צדדיות
  הגדרת הנגזרת, פונקציה גזירה, גזירות של פונקציה, משמעות הנגזרת, משיק אנכי, חוד, נגזרות חד צדדיות, נגזרת מימין, נגזרת משמל.

  זמן: 3:46 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 7 - חישוב נגזרת של פונקציה
  נגזרת הפונקציות היסודיות, נגזרת סכום הפרש מכפלה ומנה, נגזרת פונקציה מורכבת (כלל השרשרת), נגזרת פונקציה עם פרמטר, הנגזרת השנייה, נגזרת פונקציה בחזקת פונקציה, נגזרת פונקציה סתומה, גזירה לוגריתמית.

  זמן: 5:32 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 8 - חישוב נגזרת של פונקציות מיוחדות
  נגזרת הפונקציה ההפוכה, נגזרת מסדר גבוה, נוסחת לייבניץ, גזירה פרמטרית

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 9 - בעיות משיקים ונוסחת הקירוב הלינארי

  זמן: 1:27 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 10 - כלל לופיטל
  שימוש בכלל לופיטל לחישוב גבול מהורה אפס חלקי אפס, אינסוף חלקי אינסוף, אפס כפול אינסוף, אחד בחזקת אינסוף, אפס בחזקת אפס, אינסוףבחזקת אפס, אינסוף פחות אינסוף, חישוב גבול במקרה שלופיטל נכשל

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 11 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  זמן: 7:30 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 12 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 13 - מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 14 - בעיות מקסימום ומינימום (בעיות קיצון)
  בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב. הערה: בעיות קיצון הוא נושא שמופיע בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה והוא מופיע בדיוק באותו האופן גם בבחינות באקדמיה אם כי בסבירות לא גבוהה. רמת השאלות כאן מתאימה לרמת השאלות באקדמיה ולעיתים אף עולה עליה.

  זמן: 10:21 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 15 - פתרון משוואות (קושי-רול-ניוטון רפסון)

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 16 - בעיות קצב שינוי

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 17 - משפטי הערך הממוצע של רול, לגראנז', קושי ודרבו
  משפט רול, משפט הערך הממוצע של לגראנז', משפט הערך הממוצע המוכלל של קושי, משפט דרבו

  זמן: 5:23 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 18 - טורי טיילור - מקלורן

  זמן: 4:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 19 - סדרות
  מהי סדרה, גבול של סדרה, סדרה עולה וסדרה יורדת, סדרה חסומה, חסם עליון, חסם תחתון, סופרימום, אינפימום, אריתמטיקה של גבולות, הגבול של אוילר, כלל הסנדוויץ', כלל המנה, כלל השורש, סדרה רקורסיבית, גבול לפי היינה, תתי סדרות, משפט בולצאנו וירשטראס, משפט שטולץ, מבחן קושי להתכנסות סדרות.

  זמן: 10:31 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 20 - אינטגרלים מיידיים

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 21 - אינטגרלים בשיטת ''הנגזרת כבר בפנים''

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 22 - אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 23 - אינטגרלים בשיטת ההצבה

  זמן: 1:10 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 24 - אינטגרלים של פונקציות רציונליות

  זמן: 2:43 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 25 - אינטגרלים טריגונומטריים והצבות טריגונומטריות
  מהו אינטגרל טריגונומטרי, פתרון אינטגרל טריגונומטרי על ידי זהויות טריגונומטריות, פתרון אינטגרל טריגונומטרי על ידי הצבה, פתרון אינטגרל עם שורשים על ידי הצבה טריגונומטרית, חישוב שטחים בין פונקציות טריגונומטריות.

  זמן: 3:39 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 26 - האינטגרל המסוים, סכומי רימן
  אינטגרל מסוים. אינטגרל מסוים של פונקציה מפוצלת. אי שויונים עם אינטגרלים. סכום רימן.

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 27 - שימושי האינטגרל המסויים (נפח-שטח מעטפת)
  חישוב נפח גוף סיבוב סביב ציר x וסביב ציר y בשיטת הדיסקות (קוולירי) ובשיטת הקליפות הגליליות, חישוב נפח גוף סיבוב סביב ישרים המקבילים לצירים, חישוב שטח מעטפת של גוף סיבוב סביב ציר x וסביב ציר y, חישוב נפח גוף שהוא אינו גוף סיבוב.

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 28 - המשפט היסודי של החדו"א (גזירת האינטגרל)

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 29 - אינטגרלים לא אמיתיים
  אינטגרלה לא אמיתי (מוכלל), שימושים של אינטגרלים לא אמיתיים, מבחני התכנסות לאינטגרלים, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, התכנסות בהחלט, מבחן דיריכלה, התכנסות בתנאי

  זמן: 3:28 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 30 - פונקציות של מספר משתנים - קווי גובה, משטחי רמה, גבולות ורציפות
  פונקציה של מספר משתנים, תחום הגדרה, קווי גובה, משטחים מפורסמים כגון שפת כדור, אליפסואיד, גליל אליפטי, חרוט אליפטי, היפרבולואיד חד יריעתי, היפרבולואיד דו יריעתי, פרבולואיד אליפטי, פרבולואיד היפרבולי, זיהוי משטחים, משטחי רמה, גבול של פונקציה של מספר משתנים, רציפות של פונקציה של מספר משתנים.

  זמן: 5:60 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 31 - כלל השרשרת בפונקציות של מספר משתנים

  זמן: 2:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 32 - נגזרות חלקיות דיפרנציאבליות
  נגזרות חלקיות מסדר ראשון, נגזרות חלקיות מסדר שני, נגזרות חלקיות לפי ההגדרה, דיפרנציאביליות

  זמן: 3:55 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 33 - טורים עם איברים קבועים
  סימן הסכימה, טור, טור מתכנס וטור מתבדר, טור גיאומטרי, טור הרמוני, תכונות אלגבריות של טורים, מבחן ההתבדרות, מבחן האינטגרל, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, מבחן המנה, מבחן השורש, מבחן לייבניץ, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי.

  זמן: 6:53 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 34 - סדרות פונקציות, טורי פונקציות וטורי חזקות
  סדרת פונקציות, התכנסות נקודתית של סדרת פונקציות, התכנסות במידה שווה של סדרת פונקציות, טור פונקציות, התכנסות של טור פונקציות, התכנסות במידה שווה של טור פונקציות, טורי חזקות, התכנסות של טורי חזקות, פיתוח פונקציה לטור חזקות, גזירה ואינטגרציה של טורי חזקות, גזירה ואינטגרציה איבר איבר, סכום של טור פונקציות, סכום של טור עם איברים קבועים.

  זמן: 4:25 שעות   מחיר: ₪99
 • פרק 35 - נושאים מתקדמים - הצגה פרמטרית של פונקציה
  הצגה פרמטרית של עקום, עקומים פרמטרים נפוצים, גזירה פרמטרית, משיק, משיק אנכי, חישוב שטחים, חישוב אורך עקום, חישוב שטח מעטפת של גוף סיבוב, עקום פרמטרי במרחב.

  זמן: 1:48 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 36 - נושאים מתקדמים - הצגה פולרית של פונקציה
  קואורדינטות פולריות (קוטביות), עקומים פולרים נפוצים (קו, מעגל, קרדיואידה, למינסקטה, ורד ועוד) , הנגזרת ושימושיה, חישוב שטחים, חישוב אורך קשת, חישוב שטח מעטפת של גוף סיבוב.

  זמן: 1:32 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 37 - הוכחות של משפטים נבחרים בקורס

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 38 - תרגילי תיאוריה מתקדמים - חשבון דיפרנציאלי (הפרק באנגלית)

  זמן: 2:48 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 39 - תרגילי תיאוריה מתקדמים - חשבון אינטגרלי (הפרק באנגלית)
  פרק עם תיאוריה ותרגילים ברמה גבוהה בנושאים הבאים: סכום עליון וסכום תחתון (נקרא גם סכום רימן/דארבו עליון/תחתון), אינטגרל עליון ואינטגרל תחתון, אינטגרביליות, חלוקות ועידונים, משפטים הקשורים לאינטגרביליות, סכומי רימן, המשפט היסודי הראשון של החדו"א, משפטי ערך הביניים לאינטגרלים, המשפט היסודי השני של החדו"א, משפט פאפוס.

  זמן: 7:18 שעות   מחיר: ₪59