אנגלית
מחיר הקורס: ₪399   ₪ 598.5
לרכישת הקורס
כולל:
20 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - English Basics - בסיס

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - Present Simple - הווה פשוט

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - Present Progressive - הווה ממושך

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - Important Words - מילים חשובות לדעת באנגלית

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - Future - עתיד

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - Past Simple - עבר פשוט

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - Past Progressive - עבר ממושך

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - Modals

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - Perfect Tenses

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - Conditionals

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - Passive

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - Intro to Bagrut

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - Introduction to Question Types

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - Unseen - Module A

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - Unseen - Module B

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - Unseen - Module C

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - Unseen - Module D

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - Unseen - Module E

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - Unseen - Module F

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - Unseen - Module G

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק