אלגברה ליניארית א
מחיר הקורס: ₪159   ₪ 238.5
לרכישת הקורס
כולל:
62 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - פתרון וחקירת מערכת משוואות ליניאריות
  מערכת משוואות לינאריות, מספר הפתרונות של מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות לינאריות מדורגת, תהליך הדירוג/החילוץ של גאוס לפתרון מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות ליניאריות הומוגנית, הקשר שבין מערכת משוואות לינאריות למערכת ההומוגנית המתאימה לה, שימושים של מערכות משוואות לינאריות.

  זמן: 4:35 שעות   מחיר: ₪79
 • פרק 2 - מטריצות
  הגדרת מטריצה, מטריצה ריבועית, מטריצת האפס, מטריצה היחידה, מטריצה משולשת עליונה, מטריצה משולשת תחתונה, מטריצה אלכסונית, מטריצה סימטרית, מטריצה אנטי-סימטרית, כפל מטריצה בסקלר, חיבור וחיסור מטריצות, כפל מטריצות, העקבה של מטריצה, המטריצה המשוחלפת, המטריצה ההופכית, דרגה של מטריצה, הצגת מערכת משוואות בעזרת כפל מטריצות, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההופכית, מטריצה אלמנטרית, פירוק LU.

  זמן: 5:25 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 3 - מרחבים וקטורים
  מרחב וקטורי (ליניארי), תת מרחב וקטורי, צרוף לינארי, פרישה ליניארית, תלות ואי-תלות ליניארית, בסיס ומימד, דרגה של מטריצה, וקטור קואורדינטות, מטריצת מעבר מבסיס לבסיס.

  זמן: 13:55 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 4 - העתקות ליניאריות
  העתקה (טרנספורמציה) לינארית, גרעין ותמונה של העתקה לינארית, העתקה חח"ע, העתקה על, איזומורפיזם, פעולות עם העתקות לינאריות.

  זמן: 5:37 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 5 - וקטורים
  שוויון וקטורים, פעולות בין וקטורים, הצגה פרמטרית של ישר, מצב הדדי בין ישרים, מרחק בין נקודה מישר, מרחק בין ישרים מקבילים, מרחק בין ישרים מצטלבים, זוית בין ישרים, ישרים מאונכים, הצגת מישור, מציאת המצב ההדדי בין ישר למישור, מרחק בין ישר למישור, זווית בין ישר למישור, המצב ההדדי בין שני מישורים, מרחק בין מישורים, זווית בין מישורים, ישר החיתוך בין מישורים.

  זמן: 9:60 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - וקטורים - הסברים ותרגול נוסף

  זמן: 20:42 שעות   מחיר: ₪101
 • פרק 7 - שדות - שדה השאריות מודולו p

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪29