מתמטיקה למכינה רמת 4 יחידות לימוד
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
272 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה
  סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום

  זמן: 15:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 2 - משוואות אלגבריות
  משוואה ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואה ריבועית (משוואה ממעלה שנייה), משוואות ממעלה שלישית ומעלות גבוהות, משוואות דו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, משוואות עם שורשים, משוואות עם ערך מוחלט, מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים ממעלה שנייה.

  זמן: 13:57 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 3 - אי שוויונים אלגבריים
  אי שיוויוינים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שיוויוינים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויוינים עם מנה, אי שיויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה, אי שיוויוינים עם ערך מוחלט.

  זמן: 10:11 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 4 - גיאומטריה אנליטית - נקודה וישר
  מרחק בין נקודות, אמצע קטע, משוואת הישר, שיפוע של ישר, מציאת משוואת ישר לפי נקודה ושיפוע או שתי נקודות, חלוקת קטע ביחס נתון, מרחק בין ישרים, מרחק בין נקודה וישר.

  זמן: 12:07 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 5 - גיאומטריה אנליטית - המעגל
  משוואת המעגל, נקודה בתוך מעגל, מחוץ למעגל ועל היקף מעגל, מעגל המשיק לצירים, משיק למעגל, שני מעגלים

  זמן: 7:05 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 6 - חקירת משוואה ממעלה ראשונה

  זמן: 5:20 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 7 - חקירת משוואה ממעלה שנייה

  זמן: 6:54 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 8 - נוסחאות וייטה
  נוסחאות וייטה, סימני שורשים של משוואה ריבועית, חקירת משוואה ריבועית עם נוסחאות וייטה, חקירת פונקציה ריבועית עם נוסחאות וייטה.

  זמן: 5:03 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 9 - חוקי החזקות והשורשים
  חוקי חזקות, חוקי שורשים, כתיבת מדעית של מספרים

  זמן: 3:57 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 10 - משוואות ואי-שוויונים מעריכיים
  מהי משוואה מעריכית, כיצד לפתור משוואה מעריכית, מערכת משוואות מעריכיות, אי שוויונים מעריכיים.

  זמן: 6:51 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 11 - חוקי הלוגריתמים, משוואות ואי-שוויונים לוגריתמים
  מהי משוואה לוגריתמית, כיצד לפתור משוואה לוגריתמית, משוואת לוגריתמיות הנפתרות ע"י הגדרת הלוגריתם, חוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י שימוש בחוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י הוצאת לוג משני אגפי המשוואה, מערכת משוואות לוגריתמיות, מערכת משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, אי שוויונים לוגריתמים.

  זמן: 8:41 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 12 - סדרות
  מהי סדרה ,נוסחת איבר כללי של סדרה חשבונית, נוסחת סכום של סדרה חשבונית, נוסחת איבר כללי של סדרה הנדסית, נוסחת סכום של סדרה הנדסית, סדרה בעלת מספר זוגי ואי-זוגי של איברים, סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת, סדרות כלליות, סדרות נסיגה, סדרות מעורבות.

  זמן: 10:59 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 13 - סימן הסכימה (סיגמה)
  כתיבת סכום באמצעות סיגמה, חוקי הסכימה, סכומים מפורסמים.

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 14 - אינדוקציה מתמטית
  מהי אינדוקציה, תכונות התחלקות, אינדוקציות עם איבר כללי שמורכב ממספר מחוברים, אינדוקציות שבהן איברים משתנים, שאלות הוכחה עם אינדוקציות, אינדוקציות עם סדרות, אינדוקציות עם עצרת

  זמן: 9:21 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 15 - מבוא לתורת הקבוצות
  קשרים לוגים וכמותיים, מושג הקבוצה, איבר בקבוצה ושייכות לקבוצה, שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית ואינסופית, הקבוצה הריקה, תת-קבוצה, קבוצות מיוחדות: המספרים הטבעיים, השלמים, הרציונאלים, האי-רציונאלים והממשיים, ציר המספרים, איחוד וחיתוך של קבוצות, הפרש קבוצות, המשלים של קבוצה, דיאגרמת וון, קבוצת חזקה.

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 16 - מבוא לגאומטריה של המישור
  מושגי יסוד בגיאומטריה של המישור, חיבור וחיסור קטעים, חיבור וחיסור זוויות, זוויות קדקודיות, זוויות משלימות, זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וזוויות חד צדדיות בין ישרים מקבילים.

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 17 - גיאומטריה אוקלידית - משולשים
  סכום זוויות במשולש, סוגי משולשים - משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, משולש שווה צלעות, חפיפת משולשים, משפטים במשולש שווה שוקיים, משפטים במשולש ישר זווית, זווית חיצונית במשולש, קטע אמצעים במשולש, מפגש תיכונים במשולש

  זמן: 7:10 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 18 - גיאומטריה אוקלידית - מרובעים
  סכום זוויות במרובע, המקבילית, המלבן, המעוין, הריבוע, הטרפז, טרפז שווה שוקיים וטרפז ישר זווית, קטע אמצעים בטרפז, דלתון

  זמן: 8:59 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 19 - גיאומטריה אוקלידית - שטחים והיקפים
  שטחים של משולשים, היקפים של משולשים, שטחים והיקפים של מרובעים: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז.

  זמן: 2:54 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 20 - טריגונומטריה במשולש ישר זווית
  ארבעת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס וקוטנגנס. שאלות במשולשים הנפתרות ע"י שימוש בטריגונומטריה

  זמן: 3:15 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 21 - זהויות טריגונומטריות
  זהויות יסוד, ערכי הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות מיוחדות, הגדרת מעגל היחידה, זהויות של מעגל היחידה הטריגונומטרי, זהויות עבור זוויות הגדולות מ-360 מעלות, זהויות של סכום והפרש זוויות, זהויות של זווית כפולה, זהויות של סכום והפרש פונקציות.

  זמן: 8:53 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 22 - משוואות טריגונומטריות
  מהי משוואה טריגונומטרית, צורת פתרון של סינוס, של קוסינוס ושל טנגנס, פתרונות כלליים של משוואות טריגונומטריות, משוואות הנפתרות ע"י שימוש בזהויות יסוד, משוואות הנפתרות ע"י חלוקה בקוסינוס, משוואות הנפתרות ע"י טכניקה אלגברית, משוואות עם פתרון בתחום נתון, משוואות עם זוויות ברדיאנים.

  זמן: 10:45 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 23 - טריגונומטריה במישור
  משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים, שטח משולש לפי שתי צלעות וסינוס הזווית שבניהן, שטח משולש לפי צלע ושתי זוויות סמוכות.

  זמן: 17:11 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 24 - מבוא לסטטיסטיקה
  מהי סטטיסטיקה, איסוף והצגה של נתונים, טבלת שכיחויות ושכיחות יחסית.

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 25 - מדדים מרכזיים - החציון
  הגדרת החציון, שאלות עם חישובי חציון.

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 26 - מדדים מרכזיים - הממוצע
  הגדרת ממוצע, תכונות הממוצע, שאלות עם חישובי ממוצע.

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 27 - מדדים מרכזיים - השכיח
  טווח נתונים, השכיח בסטטיסטיקה.

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 28 - הסתברות קלאסית
  הגדרת הסתברות, מאורע משלים, חיתוך ואיחוד מאורעות, מאורעות תלויים ובלתי תלויים, שאלות עם ניסוי אחד ושני ניסויים תלויים ובלתי תלויים, הסתברות מותנית, דיאגרמת עץ, טבלה דו ממדית, התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי. התפלגות בינומית מותנית.

  זמן: 10:15 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 29 - חשבון דיפרנציאלי - הפונקציה הממשית - תכונות בסיסיות ופונקציות נפוצות
  מהי פונקציה, תחום הגדרה של פונקציה, תיאור גרפי של פונקציה, עליה וירידה של פונקציה, חיוביות ושליליות של פונקציה, פונקציה לינארית, פונקציה ריבועית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציה חזקה, פונקצית הערך המוחלט, פונקצית הערך השלם, הזזות שיקופים ומתיחות של פונקציה, הפונקציות הטריגונומטריות, הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות, הפונקציות ההיפרבוליות, הפונקציות ההיפרבוליות ההפוכות, הצגה פרמטרית של פונקציה, הצגה פולרית של עקום.

  זמן: 5:11 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - חשבון דיפרנציאלי - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  זמן: 4:47 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 31 - חשבון דיפרנציאלי - נגזרות ומשיקים
  נגזרות יסודיות, מציאת שיפוע משיק לגרף פונקציה, מציאת משוואת משיק לגרף פונקציה, שאלות שונות עם משיקים.

  זמן: 3:44 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 32 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקציות
  נקודות קיצון, חקירת פונקצית פולינום, תחום הגדרה של פונקצית מנה, תחום הגדרה של פונקצית שורש, אסימפטוטות של פונקציות מנה ושורש (אסימפטוטה אנכית ואופקית), חקירת פונקצית מנה ושורש, חקירת פונקציה עם פרמטר, פונקציה זוגית ואי-זוגית.

  זמן: 8:13 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 33 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות טריגונומטריות
  נגזרות טריגונומטריות, זוגיות של פונקציה, מחזוריות של פונקציה, שאלות עם גזירה של פונקציה, שאלות עם משיקים בפונקציות טריגונומטריות, מציאת תחום הגדרה של פונקציות טריגונומטריות, מציאת נקודות קיצון של פונקציות טריגונומטריות, אסימפטוטות עם פונקציות טריגונומטריות, חקירת פונקציה טריגונומטרית.

  זמן: 7:40 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 34 - חשבון דיפרנציאלי - הזזות ומתיחות של פונקציות
  הוספת קבוע לפונקציה, הכפלת קבוע בפונקציה, הזזת פונקציה ימינה ושמאלה, מתיחה וכיווץ של פונקציה, היפוך גרף של פונקציה ביחס לציר y, ערך מוחלט של פונקציה

  זמן: 4:19 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 35 - חשבון דיפרנציאלי - פונקצית הערך המוחלט
  הגדרת הערך המוחלט ופונקצית הערך המוחלט, סרטוט גרף של פונקצית הערך המוחלט, גזירה של פונקציה עם ערך מוחלט, חקירה של פונקציה עם ערך מוחלט.

  זמן: 7:60 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 36 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות לוגריתמיות
  מהי פונקציה לוגריתמית, גזירה של פונקציה לוגריתמית, שימושי הנגזרת עם פונקציות לוגריתמיות, תחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית, חקירת פונקציה לוגריתמית.

  זמן: 3:59 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 37 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות
  מהי פונקציה מעריכית, שיפוע של פונקציה מעריכית, גזירה של פונקציה מעריכית, שימושי הנגזרת של פונקציות מעריכיות, חקירת פונקציה מעריכית

  זמן: 4:15 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 38 - חשבון אינטגרלי - האינטגרל הכללי
  האינטגרל הכללי, אינטגרלים מידיים, מציאת פונקציה קדומה.

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 39 - חשבון אינטגרלי - האינטגרל המסוים וחישובי שטחים
  האינטגרל המסוים, חישובי שטחים יסודיים, שטח מתחת לציר איקס, חישובי שטחים בין שתי פונקציות, חישובי שטחים מורכבים, חישובי שטחים עם פרמטרים, חישובי שטחים כאשר נתונה הנגזרת, חישובי שטחים עם פונקציה רציונאלית, עם פונקצית שורש ועם פונקציות טריגונומטריות, חישובי שטחים שבין גרף הנגזרת והצירים

  זמן: 12:15 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 40 - חשבון אינטגרלי - פונקציה מעריכית, לוגריתמית וחזקה
  האינטגרל הכללי של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות, לוגריתמיות ופונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי, האינטגרל המסוים של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות, לוגריתמיות ופונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי.

  זמן: 7:14 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 41 - חשבון אינטגרלי - חישובי נפחים של גופים ובעיות קיצון עם אינטגרלים
  חישובי נפחים של גופים, בעיות קיצון עם אינטגרלים

  זמן: 2:35 שעות   מחיר: ₪29