מודלים לינאריים
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
31 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות - ישן

  זמן: 5:02 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 2 - מטריצות - ישן

  זמן: 3:57 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - דטרמיננטות - ישן

  זמן: 2:56 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 4 - מרחבים וקטורים - ישן

  זמן: 6:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - ערכים עצמיים-וקטורים עצמיים-לכסון מטריצות - דימיון
  ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, מטריצה אופינית, פולינום אופייני, ריבוב אלגברי וריבוב גיאומטרי של ערך עצמי, מרחב עצמי, לכסון מטריצות, חזקה של מטריצה, פולינום מינימלי, משפט קיילי המילטון, דמיון מטריצות, מטריצות דומות.

  זמן: 4:58 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 6 - רגרסיה ליניארית חד משתנית

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קו הרגרסיה במדגם

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מובהקות הרגרסיה באוכלוסיה

  זמן: 1:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מאפייני קו הרגרסיה המרובה במדגם

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מובהקות קו הרגרסיה המרובה ומקדמיו באוכלוסיה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שיטות להרצת רגרסיה רבת משתנים

  זמן: 1:51 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק