חשבונאות פיננסית ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
31 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מודל הערכה מחדש

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מענק השקעה

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - ירידת ערך

  זמן: 3:25 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - היוון עלויות אשראי

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הון עצמי

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - נכסים בלתי מוחשיים IAS38

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - החלפת נכסים

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מלאי

  זמן: 3:13 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק