בעיות מדידה ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
26 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הכנסות מחוזים עם לקוחות IFRS15

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪199
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חוזי הקמה - קבלן מבצע

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תזרים מזומנים

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מיסים על הכנסה

  זמן: 9:44 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חכירות - החוכר IFRS16

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חכירות - המחכיר IFRS16

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - ביאור מס תיאורטי (תיאוריה בלבד)

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק