רישום מידע חשבונאי
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
27 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  זמן: 4:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - היוונים (שימוש בנוסחאות)

  זמן: 8:34 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - ריבית

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חישובי ערך (היוונים וריביות) והערכת מניות

  זמן: 2:42 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - לוחות סילוקין

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - שחזורי שאלות בנושא הלוואות ולוחות סילוקין
  שחזורי שאלות ממבחנים ומתרגילים שבועיים

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - שחזורי שאלות מימון בתנאי אינפלציה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים בנושא אינפלציה ומדד.

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק