אקונומטריקה
מחיר הקורס: ₪149   ₪ 223.5
לרכישת הקורס
כולל:
12 שעות
להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה - לחץ ראה/י עוד

לתשומת לבכם,

אין מענה לנושא האחרון בסילבוס שלכם.

הקורס נותן מענה ברמה הבסיסית של הקורס. אצלכם בקורס אתם נדרשים לתת הוכחות מתמטיות וכל מיני תתי מבחנים סטטיסטיים ושיטות אשר לא נלמדות בקורס באתר ולכן מחירו המוזל.

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לקורס

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אומדי הריבועים הפחותים

  זמן: 1:54 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מודלים לא ליניאריים

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪9
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מבחני המובהקות וקריאת פלטים - תוכנת SAS

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שינוי יחידות מדידה

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רגרסיה מרובה

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מבחן LM

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - בעיות ספציפיקציה

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תיאוריה מולטיקוליניאריות

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סיכום ותרגול של בעיות ספציפיקציה ומולטיקוליניאריות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - משתנה דמי

  זמן: 1:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תיאוריה הפרת ההנחות קלאסיות

  זמן: 1 דקות   מחיר: ₪9
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הטרוסקדסטיות

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מתאם סדרתי

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - סיכום מתאם סדרתי והטרוקדסטיות

  זמן: 3 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מודלים דינאמיים

  זמן: 48 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - סיכום תכונות ארפ

  זמן: 4 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - הדרכה בקריאת פלטים של תוכנת EVIEW

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק