רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - מה נלמד בקורס ובבחינה
  • תיאוריה 2 - מה זה חשבונאות
  • תיאוריה 33 - כללי הדקדוק בחשבונאות
  • תיאוריה 4 - המאזן
  • תיאוריה 5 - דוח רווח והפסד
  • תיאוריה 6 -הקשר בין הדוחות
  • תיאוריה 7 - משוואת הזהות החשבונאית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5