רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הקדמה
  • תיאוריה 2 - שלבים בתרגיל
  • תיאוריה 3 - תמורת הרכישה
  • תיאוריה 4 - מרכיב א בתמורה
  • תיאוריה 5 - מרכיב ב בתמורה
  • תיאוריה 6 - דוגמאות בסיסיות
  • תיאוריה 7 - זשמש
  • תיאוריה 8 - מדידת הזמש ביום הראשון
  • תיאוריה 9 - חלקי בהון
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תיאוריה 10 - המ עודף עלות
  • תיאוריה 11 - דוגמא א
  • תיאוריה 12 - דוגמא ב
  • תיאוריה 13 - דוגמא ג
  • תיאוריה 14 - חזרה על הנושא
  • תיאוריה 15 - מוניטין
  • תרגיל 5
  • תיאוריה 16 - למי שייך המוניטין
  • תיאוריה 17 - תחילת חלק התרגול
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תיאוריה 18 - הסבר פקודות יומן
  • תרגיל 9
  • תיאוריה 19 - הסבר המ זמני
  • תרגיל 10 - א
  • תרגיל 10 - ב