רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - ישירות או בשלבים
  • תיאוריה 3 - רכישה בשלבים א
  • תיאוריה 4 שווי הוגן דרך רווח והפסד
  • תיאוריה 5 - שווי הוגן זמין למכירה
  • תיאוריה 6 - רכישה בשלבים ב
  • תיאוריה 7 - תמורת הרכישה
  • תיאוריה 8 - דוגמא
  • תיאוריה 9 - שבלונת היום הראשון
  • תיאוריה 10 - שווי נרכש
  • תיאוריה 11 - דוגמאות
  • תיאוריה 12 - התאמת הסתייגות
  • תיאוריה 13 - התאמת מדיניות
  • תיאוריה 14 - מוניטין רשום
  • תיאוריה 15 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 16 - עודף עלות הפרש מקורי
  • תיאוריה 17 - סוגים של המ
  • תיאוריה 18 - ניתנים לזיהוי
  • תיאוריה 19 - מקרים מיוחדים
  • תיאוריה 20 - אין הכרה בהמ
  • תיאוריה 21 השפעת המס
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11