רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - מהו פרוייקט
  • תיאוריה 3 - הגדרות
  • תיאוריה 4 - נתיב קריטי
  • תיאוריה 5 - זמן צף
  • תיאוריה 6 - המועד המוקדם - לתקן בסוף
  • תיאוריה 7 - המועד המאוחר
  • תיאוריה 8 - דוגמא
  • תיאוריה 9 - אפשרות קיצור
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10