רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הכרות בסיסית
  • תיאוריה 2 - הסבר כללי
  • תיאוריה 3 - הוספת שם לתא
  • תיאוריה 4 - שינוי שם גיליון ומחיקת גיליון
  • תיאוריה 5 - הסבר תאי עזר
  • תיאוריה 6 - בחיר מרשימה
  • תיאוריה 7 - מטבעות ויישור טקסט
  • תיאוריה 8 - גבולות
  • תיאוריה 9 - מספור אוטומטי והקפאת חלונית
  • פתרון תרגיל 1