רשימת סרטונים

 • אלגברה לינארית
  • מהי מערכת משוואות לינאריות (ממל)
  • מהו פתרון לממל
  • מהו מספר הפתרונות של ממל
  • מהי ממל מדורגת
  • כיצד פותרים ממל מדורגת
  • כיצד מדרגים ממל
  • פתרון ממל בעזרת מטריצות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 4
  • מטריצה מדורגת, קנונית ודירוג מטריצות
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
  • שאלה 5 סעיף ה
  • שאלה 5 סעיף ו
  • שאלה 5 סעיף ז
  • שאלה 5 סעיף ח
  • שאלה 5 סעיף ט - מרוכב
  • שאלה 5 סעיף ט - ממשי
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף ד
  • שאלה 6 סעיף ה
  • שאלה 6 סעיף ו
  • שאלה 6 סעיף ז
  • שאלה 6 סעיף ח
  • שאלה 6 סעיף ט
  • שאלה 6 סעיף י
  • שאלה 6 סעיף יא
  • שאלה 6 סעיף יב
  • דירוג מטריצה עם פרמטר
  • חקירת ממל עם פרמטר - חלק א
  • חקירת ממל עם פרמטר - חלק ב
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף ד
  • שאלה 7 סעיף ה
  • שאלה 7 סעיף ו
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 8 סעיף ג
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיף ב
  • שאלה 9 סעיף ג
  • שאלה 10
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב - מרוכב
  • שאלה 11 סעיף ב - ממשי
  • שאלה 12 סעיפים א-ג
  • שאלה 12 סעיפים ד-ו
  • שאלה 12 סעיפים ז-ח
  • שאלה 13
  • שאלה 14 סעיף א
  • שאלה 14 סעיף ב
  • ---תרגילי תיאוריה מתקדמים---
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 4
 • חדו"א 1
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 2 סעיף 4
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2
  • שאלה 3 סעיף 3
  • שאלה 3 סעיף 4
  • שאלה 3 סעיף 5
  • שאלה 3 סעיף 6
  • שאלה 3 סעיף 7
  • שאלה 4 סעיף 1
  • שאלה 4 סעיף 2
  • שאלה 4 סעיף 3
  • שאלה 4 סעיף 4
  • שאלה 4 סעיף 5
  • שאלה 4 סעיף 6
  • שאלה 4 סעיף 7
  • שאלה 4 סעיף 8
  • שאלה 4 סעיף 9
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 3
  • שאלה 5 סעיף 4
  • שאלה 5 סעיף 5
  • שאלה 5 סעיף 6
  • שאלה 5 סעיף 7
  • שאלה 5 סעיף 8
  • שאלה 5 סעיף 9
  • שאלה 5 סעיף 10
  • שאלה 5 סעיף 11
  • שאלה 5 סעיף 12
  • שאלה 6 סעיף 1
  • שאלה 6 סעיף 2
  • שאלה 6 סעיף 3
  • שאלה 6 סעיף 4
  • שאלה 6 סעיף 5
  • שאלה 6 סעיף 6
  • שאלה 6 סעיף 7
  • שאלה 6 סעיף 8
  • שאלה 6 סעיף 9
  • שאלה 6 סעיף 10
  • שאלה 6 סעיף 11
  • שאלה 6 סעיף 12
  • שאלה 6 סעיף 13
  • שאלה 6 סעיף 14
  • שאלה 6 סעיף 15
  • שאלה 6 סעיף 16
  • שאלה 6 סעיף 17
  • שאלה 6 סעיף 18
  • שאלה 6 סעיף 19
  • שאלה 6 סעיף 20
  • שאלה 6 סעיף 21
  • שאלה 6 סעיף 22
  • שאלה 6 סעיף 23
  • שאלה 6 סעיף 24
  • שאלה 6 סעיף 25
  • שאלה 6 סעיף 26
  • שאלה 7 סעיף 1
  • שאלה 7 סעיף 2
  • שאלה 7 סעיף 3
  • שאלה 7 סעיף 4
  • שאלה 7 סעיף 5
  • שאלה 7 סעיף 6
  • שאלה 7 סעיף 7
  • שאלה 7 סעיף 8
  • שאלה 7 סעיף 9
  • שאלה 8 סעיף 1
  • שאלה 8 סעיף 2
  • שאלה 8 סעיף 3
  • שאלה 8 סעיף 4
  • שאלה 8 סעיף 5
  • שאלה 8 סעיף 6
  • שאלה 8 סעיף 7
  • שאלה 8 סעיף 8
  • שאלה 8 סעיף 9
  • שאלה 8 סעיף 10
  • שאלה 9 סעיף 1
  • שאלה 9 סעיף 2
  • שאלה 9 סעיף 3
  • שאלה 9 סעיף 4
  • שאלה 9 סעיף 5
 • חדו"א 2
  • פונקציות של שני משתנים
  • קווי גובה של פונקציה של שני משתנים
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 1 סעיף 4
  • שאלה 1 סעיף 5
  • שאלה 1 סעיף 6
  • שאלה 1 סעיף 7
  • שאלה 1 סעיף 8
  • שאלה 1 סעיף 9
  • שאלה 1 סעיף 10
  • שאלה 1 סעיף 11
  • שאלה 1 סעיף 12
  • שאלה 1 סעיף 13
  • שאלה 1 סעיף 14
  • שאלה 1 סעיף 15
  • שאלה 1 סעיף 16
  • גבול של פו'- הסבר כללי וטכניקה 1
  • גבול של פו' - טכניקה 2
  • גבול של פו' - טכניקה 3
  • גבול של פו' - טכניקה 4
  • גבול של פו' - טכניקה 5
  • גבול של פו' - בחירת הטכניקה
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 2 סעיף 4
  • שאלה 2 סעיף 5
  • שאלה 2 סעיף 6
  • שאלה 2 סעיף 7
  • שאלה 2 סעיף 8
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2
  • שאלה 3 סעיף 3
  • שאלה 3 סעיף 4
  • שאלה 3 סעיף 5
  • שאלה 3 סעיף 6
  • שאלה 3 סעיף 7
  • שאלה 3 סעיף 8
  • שאלה 4 סעיף 1 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 1 לפי סנדוויץ
  • שאלה 4 סעיף 2
  • שאלה 4 סעיף 3 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 3 לפי סנדויץ
  • שאלה 4 סעיף 4 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 4 לפי סנדויץ
  • שאלה 4 סעיף 5 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 5 לפי סנדויץ
  • שאלה 4 סעיף 6
  • שאלה 4 סעיף 7
  • שאלה 4 סעיף 8 לפי פולרי
  • שאלה 4 סעיף 8 לפי סנדויץ
  • רציפות של פונקציה
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 3
  • שאלה 5 סעיף 4
  • שאלה 5 סעיף 5
  • שאלה 6 - שימוש בגבולות ידועים
 • מבוא למיקרו כלכלה
  • עקומת התמורה - חלק 1
  • עקומת התמורה - חלק 2
  • עקומת התמורה - חלק 3
  • עקומת התמורה - חלק 4
  • עקומת התמורה - חלק 5
  • עקומת התמורה - חלק 6
  • עקומת התמורה - חלק 7
  • עקומת התמורה - חלק 8
  • עקומת התמורה - חלק 9
  • עקומת התמורה - חלק 10
  • עקומת התמורה - חלק 11
  • עקומת התמורה - חלק 12
  • עקומת התמורה - חלק 13
  • עקומת התמורה - חלק 14
  • עקומת התמורה - חלק 15
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13
 • מבוא למאקרו כלכלה
  • חשבונאות לאומית 1
  • חשבונאות לאומית 2
  • חשבונאות לאומית 3
  • חשבונאות לאומית 4
  • חשבונאות לאומית 5
  • חשבונאות לאומית 6
  • חשבונאות לאומית 7
  • חשבונאות לאומית 8
  • חשבונאות לאומית 9
  • חשבונאות לאומית 10
 • כללי
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • חשבונאות פיננסית
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא רכוש קבוע
  • תיאוריה 2 - רכוש קבוע בעת ההכרה לראשונה
  • תיאוריה 3 - רכישת רכוש קבוע באשראי
  • תיאוריה 4 - פחת בגין רכוש קבוע
  • תיאוריה 5 - שיטת הקו הישר
  • תיאוריה 6 - שיטת סכום ספרות שנים יורד
  • תיאוריה 7 - שיטת סכום ספרות שנים עולה
  • תיאוריה 8 - שיטת יחידות תפוקה
  • תיאוריה 9 - שיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתת
  • תיאוריה 10 - פקודות יומן פחת
  • תיאוריה 11 - הצגת רכוש קבוע במאזן
  • תיאוריה 12 - הצגה בדוח רווח והפסד
  • תיאוריה 13 - הוצאות פחת לעומת פחת נצבר
  • תיאוריה 14 - עלויות עוקבות
  • תיאוריה 15 - ערך הגרט
  • תיאוריה 16 - הפרדה לרכיבים
  • תיאוריה 17 - מכירת רכוש קבוע
  • תיאוריה 18 - סוגיות
  • תיאוריה 19 - הפחתה של רכוש קבוע
  • תיאוריה 20 - שינוי שיטת פחת של רכוש קבוע
  • תיאוריה 21 - רכישת חבילת פרטי רכוש קבוע
  • תיאוריה 22 - הכרה בהוצאות פחת בספרים
  • תיאוריה 23 - חלקי חילוף וציוד
  • תיאוריה 24 - רכש משיקולי בטיחות או סביבה
  • תיאוריה 25 - רכוש קבוע, מלאי, נדלן להשקעה
  • תיאוריה 26 - חלק התרגול
  • תיאוריה 27 - חלק התרגול ברמת מבחן
  • תיאוריה 28 - שאלות ברמת מבחן
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • תרגיל 20
  • תרגיל 21
  • תרגיל 22
  • תרגיל 23