רשימת סרטונים

 • כללי
  • הקדמה לפרק בעניין וקטורים
  • נגזרת מכוונת וגרדיאנט
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10