רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הגדרת כימיה אורגנית והיערכות אלקטרונית של פחמן
  • תיאוריה 2 - קשרים קוולנטים של פחמן, קוטביות קשרים ומולקולות
  • תיאוריה 3 - מבנה מרחבי של מולקולות
  • תיאוריה 4 - הכלאת אורביטלים (היברידיזציה) - הגדרה
  • תיאוריה 5 - הכלאת sp3
  • תיאוריה 6 - קשר סיגמא
  • תיאוריה 7 - הכלאת sp2
  • תיאוריה 8 - קשר פאי
  • תיאוריה 9 - הכלאה sp
  • תיאוריה 10 - קביעת הכלאה (היברידיזציה)
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • תיאוריה 11 - רזוננס - הגדרה
  • תיאוריה 12 - רזוננס - יציבות יחסית של מבנים רזונטיביים
  • תיאוריה 13 - קינטיקה של תגובות
  • תיאוריה 14 - תלות קינטיקה בטמפרטורה
  • תיאוריה 15 - סדר תגובה
  • תיאוריה 16 - דיאגרמת תגובה
  • תיאוריה 17 - תוצר קינטי ותרמודינמי
  • שאלה 3
  • תיאוריה 18 - קבוצות פונקציונליות, סדר קדימות ע"פ IUPAC
  • תיאוריה 19 - פחמימנים