צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אפליקציה ראשונה - Action Menu Example
  • Action Menu Example
 • אפליקציה שניה - Context Menu Example
  • Part 1
  • Part 2
 • תרגול עצמי לאחר אפליקציה שניה
  • Drill 1
  • Drill 2
  • Drill 3
  • Drill 4
 • אפליקציה שלישית - Alert Dailog Example
  • Alert Dailog Example
 • אפליקציה רביעית - AlertItems Dailog Example
  • Part 1
  • Part 2
 • אפליקציה חמישית - Custom Elert Dialog Example
  • Custom Elert Dialog Example
 • אפליקציה שישית - Date Time Pickers Dialog
  • Date Time Pickers Dialog
 • אפליקציה שביעית - Progress Dialog Example
  • Part 1
  • Part 2
 • תרגול עצמי מסכם מודול
  • Drill 1
  • Drill 2 Part 1
  • Drill 2 Part 2
  • Drill 3
  • Drill 4 Part 1
  • Drill 4 Part 2