יסודות הכלכלה
מחיר הקורס: ₪299   ₪ 448.5
לרכישת הקורס
כולל:
50 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 7:36 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התנהגות יצרן - פונקציות ייצור
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התנהגות יצרן - פונקציית הוצאות
  הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות כוללות, הוצאה שולית, הוצאה משתנה ממוצעת, הוצאה כוללת ממוצעת, עקומת ההיצע, טווח קצר וטווח ארוך.

  זמן: 3:45 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 6:57 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התערבות ממשלה
  סובסידיה ומס, מחיר מינימום ומקסימום, מכסות ייצור.

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - משק פתוח (ייצוא וייבוא)
  ייבוא וייצוא, פרמיה, מכס, הוצאות הובלה.

  זמן: 3:41 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תחרות לא משוכללת - מונופול

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חשבונאות לאומית

  זמן: 2:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - פונקציית הצריכה

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - השקעות

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:52 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מודל קיינס במשק פתוח

  זמן: 2:58 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק