לימודי רפואה באיטליה אוניברסיטת ברשה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
124 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הקדמה מתמטית לקורס
  פונקציות טריגונומטריות, חוקי חזקות, משוואת הישר ושיפוע, משוואת הפרבולה ותכונותיה.

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 2 - מבוא

  זמן: 3:17 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 3 - קינמטיקה - תנועה בקו ישר
  תנועה במהירות קבועה - העתק, דרך, נוסחה למהירות קבועה, עבודה עם גרפים. מהירות ממוצעת.
  תנועה בתאוצה קבועה - נוסחאות למיקום ולמהירות, גרפים.

  זמן: 10:06 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - וקטורים
  הצגה פולרית וקרטזית, פירוק לרכיבים, מציאת גודל וזווית, חיבור וחיסור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית, וקטור יחידה, מכפלה וקטורית, וקטור בשלושה מימדים.

  זמן: 8:06 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - נפילה חופשית וזריקה אנכית

  זמן: 3:42 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 6 - קינמטיקה - תנועה במישור

  זמן: 4:11 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 7 - תרגילים לחזרה עד לחלק זה

  זמן: 1:03 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 8 - דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות (חוקי ניוטון)
  שלושת חוקי ניוטון, סוגי כוחות נפוצים, חיכוך, מישור משופע.

  זמן: 18:57 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 9 - עבודה ואנרגיה
  חישוב עבודה של כוחות. אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, משפט עבודה אנרגיה, חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אלסטית. תרגילים.

  זמן: 8:33 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 10 - תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל

  זמן: 1:58 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 11 - תנועה מעגלית
  מיקום, דרך, מהירות ותאוצה בתנועה מעגלית. מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית תנועה קצובה ולא קצובה ותאוצה משיקית. זמן מחזור ותדירות סיבוב.

  זמן: 3:23 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 12 - תנועה הרמונית
  הסבר על תנועה רמונית . מיקום מהירות ותאוצה בתנועה. אמפליטודה תדירות, תדירות זוויתית והפאזה בתנועה. קפיץ אנכי, תוספת של כוח קבוע, אנרגיה בתנועה הרמונית, מטוטלת מתמטית.

  זמן: 7:55 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 13 - גלים

  זמן: 13:37 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 14 - מבוא למבנה החומר

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪5
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הכוח החשמלי- חוק קולון

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 16 - השדה החשמלי
  הסבר על מושג השדה החשמלי

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 17 - חוק גאוס ברמה איכותית בלבד

  זמן: 7 דקות   מחיר: ₪2
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - תנועה בשדה חשמלי אחיד

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
 • פרק 19 - השדה המגנטי
  מהו השדה המגנטי, שדה של אלקטרון באטום, קווי שדה מגנטי. חישוב שדה של תיל אינסופי , שדה של טבעת ושל סליל. השדה מגנטי של כדור הארץ

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 20 - חוק אמפר
  הסבר על חוק אמפר, חישוב שדה של תיל אינסופי, חישוב שדה של גליל מלא ומעטפת גלילית עבה.

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 21 - הכוח המגנטי (חוק לורנץ)
  הכוח המגנטי על מטען בודד, כלל יד ימין, תנועת מטען בשדה מגנטי, תנועה בורגית, הכוח על תיל נושא זרם, כוח בין שני תיילים נושאי זרם,הציקלוטרון, בורר מהירויות, ספקטוגרף מסות

  זמן: 3:11 שעות   מחיר: ₪25
 • פרק 22 - גרעין האטום, אנרגיית הגרעין ורדיואקטיביות
  מבנה הגרעין, אנרגיית קשר של הגרעין, יציבות גרעינים, רדיואקטיביות, זמן מחצית חיים, תגובות גרעיניות

  זמן: 5:02 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 23 - הידרו-סטטיקה והידרו-דינמיקה -
  תיאור תנועת הנוזל

  זמן: 2:24 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 24 - טמפרטורה התפשטות תרמית וחוק הגז האידיאלי
  התיאוריה האטומית של החומר, טמפרטורה ומד טמפרטורה, התפשטות תרמית, חוק האפס של התרמודינמיקה, לחץ, חוקי הגז וגז אידיאלי

  זמן: 3:10 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 25 - התיאוריה הקינטית של הגזים
  חוקי הגז האידאיאלי מחישובים מיקרוסקופים, הקשר בין טמפרטורה לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולה, התפלגות מקסוול בולצמן למהירוית, מהלך חופשי ממוצע ,דיפוזיה

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 26 - חום והחוק הראשון של התרמודינמיקה

  זמן: 8:10 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 27 - החוק השני של התרמודינמיקה

  זמן: 6:28 שעות   מחיר: ₪39