חדוא לתלמידי כלכלה וניהול
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
82 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הפונקציה הממשית
  פונקציה - הגדרה ותכונות בסיסיות, הפונקציה הלינארית, הפונקציה הריבועית, הפונקציה המעריכית, הפונקציה הלוגריתמית, פונקציית החזקה עבור מעריכים שונים, פונקציית הערך המוחלט, פונקציית הערך השלם, הזזות שיקופים מתיחות וכיווצים של פונקציה, תחום הגדרה של פונקציה, הרכבת פונקציות, הפונקציה ההפוכה, פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית, פונקציה מפוצלת, קשרים וכמתים לוגיים, קבוצה, איבר של קבוצה, שייכות לקבוצה,
  שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, הקבוצה הריקה, תת קבוצה.

  זמן: 8:51 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 2 - גבול של פונקציה
  הצבה, צמצום, הכפלה בצמוד, פונקציה שואפת לאינסוף,
  איקס שואף לאינסוף, הגבול של אוילר, כלל הסנדוויץ, גבול של פונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה.

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 3 - רציפות של פונקציה - משפט ערך הביניים
  רציפות של פונקציה, משפט ערך הביניים, שיטת החצייה.

  זמן: 2:59 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 4 - הגדרת הנגזרת - גזירות של פונקציה - נגזרות חד-צדדיות
  הגדרת הנגזרת, גזירות של פונקציה, נגזרות חד-צדדיות,

  זמן: 2:42 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 5 - חישוב נגזרת של פונקציה
  כללי הגזירה, תרגול בכללי הגזירה, גזירה סתומה, כלל השרשרת, גזירה לוגריתמית, נגזרת הפונקציה ההפוכה, תרגול נוסף בכללי הגזירה.

  זמן: 5:04 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 6 - בעיות משיקים ונוסחת הקירוב הלינארי (הדיפרנציאל השלם)
  הנגזרת - משמעות גיאומטרית, מתכון לפתרון בעיות משיקים, הקירוב הלינארי.

  זמן: 1:27 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 7 - כלל לופיטל
  גבול מהצורה אפס חלקי אפס ואינסוף חלקי אינסוף, גבול מהצורה אפס כפול אינסוף, גבול מהצורה אינסוף פחות אינסוף, גבול מהצורה אחד בחזקת אינסוף, מקרים בהם כלל לופיטל נכשל.

  זמן: 1:36 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 8 - חקירת פונקציה
  מושגי יסוד, חקירת פולינום, חקירת פונקציה רציונלית, חקירת פונקציה מעריכית, חקירת פונקציה לוגריתמית, חקירת פונקציה עם שורשים, חקירת פונקציה לא גזירה - שורש וערך מוחלט.

  זמן: 5:45 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 9 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")
  חקירת פונקציה - שאלות מסביב, הוכחת אי שוויונים

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 10 - מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה
  מציאת מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה, הוכחת אי שוויונים

  זמן: 59 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 11 - בעיות מקסימום ומינימום (בעיות קיצון)
  בעיות קיצון כלכליות מסוג ראשון, בעיות קיצון כלכליות מסוג שני, בעיות קיצון יסודיות עם מספרים, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המישור
  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 12 - מציאת מספר הפתרונות של משוואה (משפטי קושי ורול)
  מציאת מספר הפתרונות של משוואה, משפט רול

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 13 - משפט לגראנז
  הוכחת אי שויונים בקטע [a,b], הוכחת אי שויונים בקטע [o,x], הוכחת אי שוויונים עם מספרים, שאלות כלליות  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 14 - גמישות הביקוש

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 15 - אינטגרלים מיידיים ואינטגרלים בשיטת "הנגזרת כבר בפנים"
  האינטגרל הלא מסויים - מבוא, כללי אינטגרציה, אינטגרלים בשיטת "הנגזרת כבר בפנים", מציאת פונקציה קדומה,

  זמן: 2:26 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 16 - אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים
  אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪29
 • פרק 17 - אינטגרלים בשיטת ההצבה
  אינטגרלים בשיטת ההצבה

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 18 - אינטגרלים של פונקציות רציונליות
  אינטגרלים של פונקציה רציונלית, חילוק פולינומים ואינטגרלים של פונקציה רציונלית, אינטגרלים שמשלבים הצבה ופונקציה רציונלית


  זמן: 1:60 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 19 - האינטגרל המסוים, סכומי רימן
  האינטגרל המסוים, אי שוויונים עם אינטגרלים, סכומי רימן


  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 20 - שימושי האינטגרל המסויים (שטח-אורך קשת)
  חישוב שטח הכלוא בין גרף פונקציה וציר ה-x, חישוב שטח כאשר הפונקציה מתחת לציר ה-x, חישוב שטח הכלוא בין שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטחים ביחס לציר ה-y, אורך קשת

  זמן: 3:55 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 21 - שימושי האינטגרל המסוים - נפח גוף סיבוב
  כיצד לחשב נפח גוף סיבוב, חישוב שטח גוף סיבוב הנוצר בין שתי פונקציות

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 22 - המשפט היסודי של החדו"א (גזירת האינטגרל)
  המשפט היסודי של החדו"א

  זמן: 23 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 23 - אינטגרלים לא אמיתיים
  אינטגרל לא אמיתי מסוג ראשון, אינטגרל לא אמיתי מסוג שני, אינטגרל לא אמיתי מסוג שלישי, שימושים של אינטגרלים לא אמיתיים, מבחן ההשוואה להתכנסות, מבחן ההשוואה להתבדרות, מבחן ההשוואה הגבולי לאינטגרל מסוג ראשון, מבחן ההשוואה הגבולי לאינטגרל מסוג שני

  זמן: 2:10 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 24 - פונקציות של שני משתנים

  זמן: 2:46 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 25 - נגזרות חלקיות

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 26 - קיצון ואוכף לפונקציה של שני משתנים

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 27 - קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ (כופלי לגראנז)

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 28 - קיצון מוחלט של פונקציה בשני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 29 - פונקציות הומוגניות-משפט אוילר

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 30 - סדרות
  מהי סדרה, דוגמאות לסדרות, הגדרת סדרה באמצעות פונקציה, גבול של סדרה, סדרה עולה וסדרה יורדת, סדרה חסומה, חסם מלעיל, חסם מלרע, חסם עליון (סופרימום) וחסם תחתון (אינפימום), חישוב גבול לפי כללי חשבון גבולות, חישוב גבול לפי אוילר, חישוב גבול לפי כלל הסנדוויץ, חישוב גבול לפי מבחן המנה ומבחן השורש,
  חישוב גבול של סדרה רקורסיבית, חישוב גבול לפי ההגדרה

  זמן: 5:21 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 31 - טורים עם איברים קבועים
  טורים מתכנסים וטורים מתבדרים, מבחני התכנסות לטורים, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי, תרגילי תיאוריה,  זמן: 4:07 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 32 - הוכחות של משפטים נבחרים
  גזירות גוררת רציפות, כלל השרשרת, כלל לופיטל, משפט לגרנז, משפט פרמה, משפט רול, נגזרת הפונקציה ההפוכה

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪29