אנליזת פורייה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
30 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מרחבי מכפלה פנימית ומרחבים נורמיים
  מרחבי מכפלה פנימית ומרחביים נורמיים. התכנסות נקודתית, במ"ש ובנורמה. אי-שיוויון קושי-שוורץ, תהליך גרם-שמידט. משפט פיתגורס, הטלות אורתוגונליות, מערכות אורתוגונליות אינסופיות,אי-שיוויון בסל. משפט קירוב מיטבי.

  זמן: 8:30 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 2 - טורי פורייה
  טורי פורייה ממשיים ומרוכבים בקטעים שונים. פונקציות זוגיות ואי זוגיות, המשכה זוגית ואי-זוגית. משפט דיריכלה, התכנסות במידה שווה, שיוויון פרסבל, התכנסות בנורמה. הלמה של רימן לבג, גזירה ואינטגרציה של טורי פורייה, משפט הקונבולוציה.

  זמן: 8:34 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 3 - יישומים של טורי פורייה
  פתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות על ידי טורי פורייה והפרדת משתנים

  זמן: 2:26 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - התמרת פורייה
  הגדרת התמרת פורייה, תכונות התמרת פורייה, נוסחת כיווץ והזזה, נוסחאות כפל באקספוננט ומודולציה, נוסחת המומנט, נוסחאות התמרה כפולה והתמרה הפוכה, משפט פלנשראל, משפט הקונבולוציה, שימושים של התמרת פורייה בפתרון משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

  זמן: 5:39 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 5 - התמרת פורייה ב L2, משפט הדגימה של שאנון וקירוב יחידה
  התמרת פורייה ב L2, משפט הדגימה של שאנון, קירוב יחידה

  זמן: 2:27 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 6 - דיסטריבוציות
  הגדרת דיסטריבוציות, פונקציות מבחן, נגזרת דיסטריביוטיבית, גבול דיסטריביוטיבי, דיסטריבוציית דלתא ("פונקציית דלתא"), דיסטריבוציות רגולריות וסינגולרית.

  זמן: 1:49 שעות   מחיר: ₪49