אלגברה ליניארית 2
מחיר הקורס: ₪59   ₪ 88.5
לרכישת הקורס
כולל:
7 שעות

לתשומת לבכם רק הנושא מרחבי מכפלה פנימית קיים בקורס זה


תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
  • פרק 1 - מרחבי מכפלה פנימית
    מכפלה פנימית, מרחב מכפלה פנימית, נורמה של וקטור, נירמול של וקטור, מרחק בין וקטורים, אי שוויון קושי שוורץ, אי שוויון המשולש, זווית בין וקטורים, אורתוגונליות, משלים אורתוגונלי, בסיס אורתוגונלי, בסיס אורתונורמלי, ההיטל של וקטור, תהליך גרהם-שמידט, מטריצות אורתוגונליות, העתקות אורתוגונליות.

    זמן: 6:41 שעות   מחיר: ₪59